Interna / Diabetologie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Rychlé odkazy:

Interní a diabetologická ambulance

 

Interní ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu chorob interního lékařství u pacientů starších 18ti let.

Provádíme základní interní vyšetření, EKG, předoperační vyšetření a vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu.

Zajišťujeme dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) zdravotního stavu pacientů s některými skupinami chorob vnitřního lékařství (např. ischemická choroba srdeční, stav po srdečním infarktu, arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie atd.).

Diabetologická ambulance se specializuje na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu.

Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Provádíme edukaci o životosprávě, pohybovém režimu, užívání léků, aplikaci insulinu a selfmonitoringu pomocí glukometru.

Ordinační hodiny interní a diabetologické ambulance

Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Úterý 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Středa 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Čtvrtek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Pátek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Barbora Opočenská (INT/DIA)

V ordinaci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. Pacienti se mohou objednat v pracovních dnech od 7:00-15:00 hod na telefonním čísle 318 841 564 nebo u sestry přímo v interní / diabetologické ambulanci.

Vedoucí lékař ambulancí interních oborů

prim. MUDr. Stibor Josef

Lékaři

prim. MUDr. Josef Stibor
MUDr. Barbora Opočenská

Sestry

Dana Havrlová
Miloslava Šimková

Kontakty

Tel.: +420 318 841 564
Fax: +420 318 841 516

Umístění

1. patro polikliniky

Plicní

 • Vamed
 • 16.10.2017

Plicní ambulance + spirometrie

Ordinační hodiny

MUDr. Andrea Matulová ordinuje nepravidelně (pouze po předešlém objednání 318 841 564).
S žádostí o vydání receptu se obracejte na recepci +420 318 841 500 nebo na sestru interní ambulance +420 318 841 564

Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý
Středa  
Čtvrtek
Pátek

Lékař

MUDr. Andrea Matulová

Sestra

Miloslava Šimková

Kontakty

Tel.: +420 318 841 570

Umístění

1. patro polikliniky

Hojení ran

 • Vamed
 • 16.10.2017

Ambulance hojení ran

 

Ambulance hojení ran zabezpečuje ambulantní činost a konziliární činnost pro potřeby Nemocnice Sedlčany.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 10:00 – 12:00 12:30 – 14:30
Pátek 08:00 – 12:00 12:30 – 14:30

Objednávky na recepci nemocnice na tel.:
+420 318 841 500 nebo na tel. číslech +420 318 841 519

 

Lékaři

MUDr. Karel Pejša
MUDr. Renata Zelenková

Sestra

Sestry chirurgické ambulance

Kontakty

Tel.: +420 318 841 519

Umístění

přízemí polikliniky

Endoskopie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Rychlé odkazy:

Endoskopická ambulance

Na endoskopickém pracovišti se provádí diagnostické výkony v oblasti horního i dolního zažívacího traktu – gastroskopie, kolonoskopie.

Gastroskopie

Endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku, během níž lze provést různé výkony: biopsie, diagnostika přítomnosti infekce Helicobacterem pylori, ostranění polypů, zastavení krvácení, vyjmutí cizího tělesa, zavedení perkutánní gastrostomie (PEG).

Kolonoskopie

Endoskopické vyšetření tlustého střeva vč. biopsie a odstranění polypů.

Pracoviště je Centrem pro screening kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku).

Osvědčení MZ ČR o zařazení do Programu screeningu nádorů kolorekta

Více informací o Programu kolorektálního screeningu v České republice se dozvíte z letáku a na www.kolorektum.cz a www.onkomajak.cz.

Ordinační hodiny

Pondělí 12:30 – 15:00
Úterý * 08:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Středa 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00
Pátek 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00

* plánované výkony pro Nemocnici Sedlčany a akutní výkony

Vyšetření na objednání na tel. čísle 318 841 580 – obvyklá čekací doba max. 2 týdny.

 

Vedoucí lékař

MUDr. Marián Kožárik
E-mail: 

Sestra

Mgr. Martina Nosianová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 580
Fax: +420 318 841 516

Umístění

3. patro polikliniky

Klikněte na obrázek pro zvětšení

Herec Miroslav Etzler natočil dokument o kolonoskopii, sám ji také podstoupil.
Zdroj videa: http://www.onkomajak.cz

Urologie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Urologická ambulance

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 13:00 – 19:00 MUDr. Miroslav Štrbavý
Úterý  
Středa 15:00 – 19:00 MUDr. Kristýna Hlavová
Čtvrtek
Pátek 13:00 – 16:00
MUDr. Michal Sys
Ordinuje nepravidelně dle objednávek

Vyšetření na objednání na recepci tel.: +420 318 841 500

Sestra

Helena Petřinová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 582
Fax: +420 318 841 516

Umístění

3. patro polikliniky

Mammární (prsní) poradna

 • Vamed
 • 16.10.2017

mammologické (prsní) poradně provádíme preventivní vyšetření prsů, zajistíme ultrazvukové a mamografické vyšetření prsů.

Vyšetřovány a sledovány jsou pacientky s nezhoubnými onemocněními prsu, jako jsou např. cystická mastopatie, mastodynie, záněty, fibroadenomy, či s podezřelým nálezem v prsu.

Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu jsou po konzultaci s onkology a určení dalšího postupu odesílány k dalšímu léčení do příslušných spádových zařízení, kde je jim poskytnuta náležitá potřebná péče. Klientkám po operaci prsu zajistíme a vydáme informační brožury a potřebné kompenzační pomůcky (epitézy).

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Lékař
Středa 10:00 – 12:00
MUDr. Karel Pejša

 

Pacient nemusí být do prsní poradny objednán.
Doporučení ošetřujícího lékaře není nutné.

Sestry

Sestry chirurgické ambulance

Kontakty

Tel.: +420 318 841 519
E-mail: 
E-mail:

Umístění

přízemí polikliniky

Flebologie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Rychlé odkazy:

žilní poradně se věnujeme léčbě křečových žil dolních končetin-varixů. Varixy dolních končetin představují rozšíření podkožních žil dolních končetin.

Provádíme ambulantně tzv. sklerotizaci, což je způsob uzavření křečových žilek vstříknutím speciálního roztoku s následnou kompresní bandáží (punčochy máme skladem). U pacientů zajišťujeme ultrazvukové vyšetření duplexní sonografií, eventuelně scintigrafii.

Pokud je pacient indikován k operaci, tak kromě klasických operačních postupů využíváme i moderní metodu radiofrekvenční ablace (RFA) která je alternativou ke klasické operační technice používané v České republice.

Rozdíl ke klasické operaci je ten, že nedochází k odstranění celého nebo části hlavního žilního povrchového kmene, ale k jeho uzávěru uvnitř průsvitu pomocí odporového zahřívání s následným smrštěním a uzávěrem jak hlavního kmene, tak i vyústění všech větví, podobně jako při operaci laserem, ale nižší teplotou – šetrněji. Energie potřebná k tomuto uzávěru je přenášena do příslušné lokality speciálním katétrem do místa varikózního uzlu nebo perforátoru pomocí kabelu od generátoru. Tím, že dochází k destrukci jen žilního kmene, není okolí poškozeno jako při klasické operaci. Výkon ve srovnání s klasickou operací má kratší dobu rekonvalescence s minimální bolestivostí. Pacienti se po takovém zákroku typicky vrací ke svým běžným činnostem druhý den po propouštění z nemocnice.

Operace jako taková je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (pacient si hradí sám).

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí 08:00 – 11:30 12:00 – 15:00
čtvrtek 08:00 – 11:30

Objednávky na recepci nemocnice na tel.:
+420 318 841 500 nebo na tel.: +420 318 841 506.
Doporučení ošetřujícího lékaře není nutné.

Lékař

MUDr. Martin Kindl

Sestra

Radka Hradilová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 506
Fax: + 420 318 841 516

Umístění

1. patro polikliniky

Proktologie

 • Vamed
 • 13.10.2017

Proktologická ambulance

se specializuje na diagnostiku a léčbu hemeroidů, análních trhlin a dalších onemocnění konečníku jako jsou záněty, píštěle apod. Vedle toho nabízí poradenskou službu při Vašich potížích, odborné vyšetření konečníku a odpovídající léčbu, ať už konzervativní nebo chirurgickou. Při chirurgické léčbě používáme klasické metody při krátkodobé hospitalizaci nebo i moderní miniinvasivní nebolestivé postupy.

HAL

Je unikátní nová miniinvazivní metoda k léčení hemoroidů, kdy pomocí přístroje HAL-Doppler a jeho ultrazvukové sondy chirurg vyhledá přívodné tepny zásobující hemoroidy a tyto tepny podváže.Tím dojde ke zmenšení až vymizení hemoroidů.Tato metoda je v podstatě nebolestivá a umožňuje pacienta propustit ještě v den operace nebo první pooperační den domů. Další den po propuštění již může pacient vykonávat svoje zaměstnání.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 – 12:00 MUDr. Marian Kožárik


Vyšetření na objednání na tel. čísle 318 841 580 – obvyklá čekací doba max. 2 týdny.

Sestra

Mgr. Martina Nosianová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 580
Fax: +420 318 841 516

Umístění

3. patro polikliniky

Chirurgie

 • Vamed
 • 11.10.2017

Rychlé odkazy:

Všeobecná chirurgická ambulance zajišťuje diagnostickou a léčebnou péči o nemocné a zraněné, jsou zde ošetřováni pacienti v pooperačním období propuštění do domácí péče, provádíme pravidelné kontroly a převazy, vyšetřování pacientů s bolestmi břicha či různými jinými akutními chirurgickými stavy, převazování pacientů s komplikacemi diabetes mellitus (cukrovky), objednáváme a indikujeme k operacím a poskytneme základní informace pacientům objednaným k elektivním chirurgickým operacím.

K vyšetření na chirurgické ambulanci není potřeba objednání, před návštěvou je vhodné zkontrolovat zaregistrování pacienta do počítačového systému v recepci nemocnice a o nutnosti zaplacení regulačního poplatku informuje lékař v ordinaci, k zaplacení regulačního poplatku slouží automat umístěný vedle recepce nemocnice v přízemí polikliniky.

Ambulance se skládá z vyšetřovny, sádrovny a zákrokového operačního sálku s šatnou. Na zákrokovém sálku provádíme ošetřování akutních úrazů a plánované operační zákroky prováděné v lokální anestezii (excize a exstirpace – névy (kožní znaménka), lipomy, atheromy, ganglia).

Akutní chirurgické stavy a úrazy vyžadující hospitalizaci po provedení potřebných vyšetření a ošetření odesílány k hospitalizaci do nemocnic poskytujících akutní lůžkovou chirurgickou a traumatologickou péči. V případě zdravotních indikací převoz zajištěn zdravotnickou záchrannou službou. Úrazy, které je možno vyřešit ambulantně, ošetřujeme i nadále.

Kromě akutní všeobecné chirurgické ambulance zajišťujeme chod i několika specializovaných ambulancí a poraden:

 • Mammární poradna
 • Flebologická (žilní) poradna
 • Proktologická ambulance
 • Ambulance hojení ran
 • Denní stacionář
 • Poradna dětské chirurgie

Do všech ambulancí a poraden není nutné doporučení ošetřujícího lékaře.

Ordinační hodiny

Chirurgická ambulance
Ordinační hodiny
Chirurgická pohotovost
Ordinační hodiny
Pondělí 07:00 – 15:30 15:30 – 20:00
Úterý 07:00 – 15:30 15:30 – 20:00
Středa 07:00 – 15:30 15:30 – 20:00
Čtvrtek 07:00 – 15:30 15:30 – 20:00
Pátek 07:00 – 15:30 15:30 – 20:00
Sobota 07:00 – 19:00
Neděle 07:00 – 19:00
Svátky 07:00 – 19:00

 

V případě potřeby akutního lékařského ošetření po skončení  ordinační doby ambulancí se obraťte na chirurgickou ambulanci  Oblastní nemocnice Příbram, U Nemocnice 84, Příbram I (Areál I,  pavilon C – přízemí) tel.: 318 641 741 – nonstop provoz 24 hodin  denně. V závažných případech neprodleně volejte na linku 155  Záchranné služby Středočeského kraje.

 

Vedoucí lékař ambulancí chirurgických oborů

MUDr. Karel Pejša – všeobecná chirurgie
Tel.: +420 318 841 561
E-mail: 

Vedoucí sestra ambulancí chirurgických oborů

Mgr. Martina Nosianová
Tel.: +420 318 841 561
E-mail: 

Lékaři

MUDr. Martin Kindl – všeobecná chirurgie
MUDr. Renata Zelenková – všeobecná chirurgie
MUDr. Jan Hušek – všeobecná chirurgie
MUDr. Marian Kožárik – všeobecná chirurgie
MUDr. Michal Sys – všeobecná chirurgie, urologie
MUDr. Ondřej Rejda
MUDr. Diana Hamouzová
MUDr. Jiří Šípek

Sestry

Jana Burdová
Bc. Jana Dlouhá
Alena Havlíková
Radka Hradilová
Šárka Králová, DiS.
Mgr. Martina Nosianová
Helena Petřinová
Radmila Vrbinská

Kontakty

Tel.: +420 318 841 561, +420 318 841 562
Fax: +420 318 841 516

Umístění

Přízemí polikliniky

Fotogalerie

Ambulantní péče

 • Vamed
 • 11.10.2017

1 2 3