Pracoviště DIOP

poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty.

DIOP poskytuje péči pacientům překládaným z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného pracoviště. Rovněž zabezpečuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky. DIOP není určena pacientům, u kterých při hospitalizaci v následné lůžkové péči došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

K dispozici je dostupnost laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb: chirurgie, interna, neurologie apod. Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných.

 

Lékaři oddělení NIP/DIOP

MUDr. Hana Čermáková
MUDr. Sergej Jurčenko
MUDr. Pavel Kastner
MUDr. Petr Svatek
MUDr. Ivan Šedivý

Vrchní sestra

Bc. Lenka Kratochvílová
Tel.: +420 318 841 548
E-mail: 

Kontakty

Tel.: +420 318 841 548

Umístění

1. patro lůžkové části nemocnice