Jdu do nemocnice

 

Co vzít s sebou do nemocnice:

 • občanský průkaz a kartu zdravotní pojišťovny
 • osobní hygienické potřeby
 • vhodné přezůvky
 • pyžamo
 • dostupnou zdravotní dokumentaci
 • v případě operace na dolních končetinách francouzské nebo podpažní berle (ortopedie)
 • interní předoperační vyšetření před plánovaným operačním zákrokem
 • seznam léků, které užíváte
 • formulář Pracovní neschopnosti, pokud máte vystavenu
 • elastické tzv. antitrombotické kompresivní punčochy na dolní končetiny (ortopedie)

 

Co do nemocnice nebrat:

 • větší finanční obnos, vkladní knížky, kreditní karty
 • alkohol a jiné návykové látky
 • zbraně

Za cennosti a finanční částky, které si ponecháte u sebe, nemocnice při jejich ztrátě neodpovídá. V případě potřeby k jejich uložení využijte trezor nemocnice po domluvě se staniční sestrou.

Respektujte prosím zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů po dobu vaši hospitalizace v celém areálu nemocnice. Dodržujte naordinovaný dietní režim, který je součástí léčby.

Při přijetí na lůžko vám bude založena ošetřovatelská dokumentace a lékařský chorobopis. Budete vyšetřeni, budete umístěni na lůžko a převléknete se. Vaše osobní věci si uložíte do skříně.

Ošetřující lékař a sestra vás seznámí s postupem plánovaných vyšetření a léčby, poučí o dietě a léčebném režimu a zodpoví všechny vaše dotazy. Souhlas s hospitalizací, plánovanými vyšetřeními, event.operačním zákrokem potvrdíte podpisem příslušného formuláře. V případě jakýchkoliv dotazů a pochybností se neváhejte obrátit na ošetřující personál, vše vám ochotně vysvětlíme.

Během hospitalizace se řiďte prosím pokyny a radami ošetřujícího personálu, dodržujte dietní režim, pitný režim (pijte dostatečné množství tekutin) neužívejte sami léky, které vám nebyly naordinovány. O propuštění do domácího léčení nebo přeložení na jiné oddělení rozhoduje ošetřující lékař a primář příslušného oddělení, kteří u vás vykonávají pravidelně vizity dle řádu oddělení.

Při propuštění vám bude vystavena propouštěcí zpráva kterou předáte do tří dnů svému praktickému lékaři. Zde bude popsán průběh léčby, diagnozy a doporučení dalšího postupu. Budete detailně poučeni o tom jak se chovat doma po propuštění, jaký režim dodržovat, které léky užívat (tyto vám i na nutnou dobu vydáme), čeho se vyvarovat. Dostanete termín kontroly v příslušné ambulanci naší nemocnice nebo u vašeho spádového lékaře.

Dopravu z nemocnice si zajistěte, přepravu sanitkou je možno předepsat jen ve vyjímečných případech u nepohyblivých těžce nemocných pacientů.
Indikuje ji lékař a její správnost kontrolují zdravotní pojišťovny.

Dokumenty ke stažení