Pracoviště následné intenzivní péče (NIP) slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od UPV na ARO či JIP. Péče NIP je poskytována podle Zákona č. 372/2011, § 9, odst. 2), písm. c).

Hlavním posláním pracovišť NIP je rychlé a bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče DIOP, standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče či propuštění do domácí péče včetně případů s nutnosti domácí plicní ventilaci (DUPV).

Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, nefrologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Externí lékaři

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák

Vrchní sestra NIP 1

Bc. Miroslava Kudrnová
Tel.: +420 318 841 586
E-mail:

Vrchni sestra NIP 2

Bc. Miroslava Kudrnová
Tel.: +420 318 841 542
E-mail: 

Kontakty

Tel.: stanice NIP 1 +420 318 841 587, 588
Tel.: stanice NIP 2 +420 318 841 531, 532

Umístění

stanice NIP 1 – přízemí lůžkové části nemocnice
stanice NIP 2 – 1. patro lůžkové části nemocnice