Podání stížnosti

 

Proti postupu Nemocnice Sedlčany, provozované společností MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient,
  • zákonný zástupce pacienta,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
  • osoba zmocněná pacientem.

Ústní stížnost lze podat primáři oddělení, vedoucímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu přijímá ústní stížnosti lékař ÚPS pracoviště, kam se stěžovatel dostavil. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je recepce Nemocnice Sedlčany. Zaměstnanec recepce stížnost předá lékařskému řediteli.

 

Stížnost lze zaslat písemně poštou na adresu:

MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.
sekretariát
Tyršova 161
264 01 Sedlčany

Písemnou stížnost lze podat i v elektronické podobě. Nemocnice Sedlčany zajišťuje nepřetržité přijímání informací na těchto webových stránkách (e-mail: ).

Kontaktní formulář

[]
1 Step 1

Odesíláním formuláře vyjadřujete souhlas s elektronickým zpracováním uvedených údajů (v souladu se zákonem č. 110 / 2019 Sb)

reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Písemná stížnost by měla obsahovat:

  • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
  • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, e-mailová adresa),
  • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti bude potvrzeno stěžovateli do 5 dnů od jejího doručení. Stížnost bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

Pokud osoba, která podala Nemocnici Sedlčany stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který Nemocnici Sedlčany udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem (Nemocnice Sedlčany).

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa. Děkujeme.