Informace pro návštěvy pacientů

 

Návštěvy příbuzných a známých na lůžkových odděleních nemocnici jsou možné denně včetně víkendů a svátků.
Doporučená návštěvní doba je od 13 do 17 hodin.
Mimo tyto hodiny je možné pacienta navštívit pouze s povolením ošetřujícího lékaře nebo vrchní sestry.

 

Desatero pro návštěvy pacientů

  1. Na návštěvu nemocného se předem připravte. Zvažte pacientův zdravotní stav a tomu přizpůsobte dobu a délku návštěvy a také počet návštěvníků (nejvýše dvě osoby najednou).
  2. Přijďte vhodně oblečeni a upraveni, buďte vstřícní a ochotní vyslechnout všechny obavy a strasti nemocného.
  3. Pacienta potěšte, povzbuďte, uklidněte a posilujte v něm vůli k uzdravení nebo alespoň ke zlepšení stavu. Respektuje jeho osobnost a podpořte jeho sebevědomí.
  4. Nesnažte se o tzv. „radostný rozhovor“ za každou cenu. O velkých starostech pomlčte nebo dle svého zvážení nemocného v rozumném rozsahu informujte, rozhodně však na pacienta nepřesouvejte závažná rozhodnutí.
  5. Chce-li nemocný projevit svůj názor, vyslechněte ho. Když konverzace vázne, snažte se být iniciativní, nebuďte však za každou cenu mnohomluvní.
  6. Nezapomínejte, že i mlčení má svůj půvab a že může být terapeuticky přínosné. Vnímejte, zda nemocný není příliš unaven a v tomto případě návštěvu zkraťte nebo účastně dokončete v přátelském mlčení. Pamatujte na to, že zejména těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte projevy lítosti, zoufalství a rezignace. Tzv. „ obávané rozhovory“ jsou z hlediska pacienta voleny logicky, ventilace strachu má ozdravný účinek, nemocný se může o své břímě podělit.
  7. Vždy berte ohled na spolupacienty. Opusťte pokoj v případě, že některý z nich je v těžkém stavu, lékař či sestra provádějí vyšetření či nějaký výkon, popřípadě v při potřebě vykonat toaletu na lůžku.
  8. Pokud chcete nemocnému něco přinést, pamatujte na přiměřenost. Dieta je důležitou součástí léčebného procesu.
  9. Při vstupu do pokoje všechny pozdravte, při odchodu popřejte všem zmírnění obtíží či brzké uzdravení.
  10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště. Slíbený termín však rozhodně dodržte! I malé zdržení je nemocným přijímáno úzkostně, protože nemocniční čas se „vleče“ pomaleji než náš běžný.

Dokumenty ke stažení