Kvalita péče

Zdravotnické zařízení Nemocnice Sedlčany získalo akreditaci SAK a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb. na základě akreditačního šetření. Nemocnice Sedlčany úspěšně absolvovala re-akreditační řízení.

Akreditace je nástroj pro externí hodnocení kvality a bezpečí při poskytování zdravotních služeb. Přihlášením k akreditaci se zdravotnické zařízení zavazuje ke zvyšování péče o pacienty, k zajištění bezpečného prostředí a snaze minimalizovat možná rizika pro pacienty a pro zaměstnance. Je to nástroj hodnocení a řízení kvality, které se provádí pomocí akreditačních standardů SAK (Spojené akreditační komise):

AKREDITAČNÍ STANDARDY SAK ČR:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Práva pacientů a jejich edukce
 3. Dostupnost a kontinuita péče
 4. Diagnostická péče
 5. Terapeutická péče
 6. Anesteziologická a chirurgická péče
 7. Objednávání, předepisování a podávání léků a léčiv
 8. Hygiena nemocničního prostředí a protiepidemická opatření
 9. Řízení a správa
 10. Řízení kvality a bezpečí
 11. Bezpečí prostředí
 12. Informace a komunikace
 13. Řízení lidských zdrojů

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů všech oblastí provozu nemocnice. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v akreditačních standardech a předpisech nemocnice pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče.

Akreditační setření probíhá periodicky po 3 letech, kdy se musí nemocnice znovu ucházet o její udělení.

Tým kvality

Koordinátorem kvality pro Nemocnici Sedlčany je Bc. Václav Baudisch.

Činnost managementu kvality organizačně zabezpečuje Tým kvality:

 • Připravuje vnitřní dokumenty týkajících se kvality a bezpečí, poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Spolupodílí se na rozvíjení strategických cílů nemocnice v oblasti kvality a bezpečí
 • Provádí kontrolní činnosti týkající se kvality zdravotnické dokumentace, léčebné a ošetřovatelské péče a bezpečnosti poskytované péče a služeb