Regulační poplatky

 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA JE ZPOPLATNĚNA TAKTO:

  • VE VŠEDNÍ DNY MIMO PRAVIDELNOU ORDINAČNÍ DOBU AMBULANCE
  • O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH CELÝCH 24 HODIN

 

Použití vybraných poplatků

Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci zdravotnického zařízení.

 

Přehled regulačních poplatků

  • 90,-Kč – za pohotovostní službu (pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce). V případě hospitalizace se úhrada 90,- Kč nepožaduje.

 

Výběr regulačních poplatků v Nemocnici Sedlčany probíhá přímo v ambulanci.

 

Pohotovostní služba

  1. Před opuštěním ordinace Vás zrdavotnický personál požádá o úhradu poplatku přímo v ambulanci, případně Vám vytiskne a předá předpis úhrady poplatku. S tímto dokumentem můžete poplatek uhradit v hotovosti v pokladně společnosti či uhradit bankovním převodem.
  2. Potvrzení o úhradě poplatku, Vám vyhotoví zdravotnický personál.
  3. Pokud v jednom dni absolvujete více ambulantních vyšetření v době pohotovosti, budeme nuceni vyžadovat úhradu poplatku na každém z nich. Za samostatné vyšetření se však nepovažuje, pokud budete odesláni např. na rentgenové vyšetření, odběr krve a podobně.
  4. Vystavíme Vám kdykoliv v průběhu roku na požádání (a po prokázání totožnosti) celkový přehled o uhrazených poplatcích od začátku roku, který pak můžete použít pro doložení jejich výše pro Vaši zdravotní pojišťovnu.