Rychlé odkazy:

žilní poradně se věnujeme léčbě křečových žil dolních končetin-varixů. Varixy dolních končetin představují rozšíření podkožních žil dolních končetin.

Provádíme ambulantně tzv. sklerotizaci, což je způsob uzavření křečových žilek vstříknutím speciálního roztoku s následnou kompresní bandáží (punčochy máme skladem). U pacientů zajišťujeme ultrazvukové vyšetření duplexní sonografií, eventuelně scintigrafii.

Pokud je pacient indikován k operaci, tak kromě klasických operačních postupů využíváme i moderní metodu radiofrekvenční ablace (RFA) která je alternativou ke klasické operační technice používané v České republice.

Rozdíl ke klasické operaci je ten, že nedochází k odstranění celého nebo části hlavního žilního povrchového kmene, ale k jeho uzávěru uvnitř průsvitu pomocí odporového zahřívání s následným smrštěním a uzávěrem jak hlavního kmene, tak i vyústění všech větví, podobně jako při operaci laserem, ale nižší teplotou – šetrněji. Energie potřebná k tomuto uzávěru je přenášena do příslušné lokality speciálním katétrem do místa varikózního uzlu nebo perforátoru pomocí kabelu od generátoru. Tím, že dochází k destrukci jen žilního kmene, není okolí poškozeno jako při klasické operaci. Výkon ve srovnání s klasickou operací má kratší dobu rekonvalescence s minimální bolestivostí. Pacienti se po takovém zákroku typicky vrací ke svým běžným činnostem druhý den po propouštění z nemocnice.

Operace jako taková je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (pacient si hradí sám).

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí 08:00 – 11:30 12:00 – 15:00
čtvrtek 08:00 – 11:30

Objednávky na recepci nemocnice na tel.:
+420 318 841 500 nebo na tel.: +420 318 841 506.
Doporučení ošetřujícího lékaře není nutné.

Lékař

MUDr. Martin Kindl

Sestra

Radka Hradilová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 506
Fax: + 420 318 841 516

Umístění

1. patro polikliniky