Oddělení dlouhodobé lůžkové péče poskytuje ústavní péči zaměřenou na ošetřovatelskou péči klientů s dlouhodobými chorobami.

Pacienti jsou přijímáni z akutních oddělení nemocnic v Příbrami a Benešově, dále pak na doporučení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Na oddělení ošetřujeme stavy po úrazech, operacích, s chronickými kožními defekty, po cévních mozkových příhodách, po interních hospitalizacích,dále pacienty imobilní, inkontinentní, s nutností výživy sondou, pacienty s demencí a v neposlední řadě i pacienty v terminálním stadiu onemocnění.

Oddělení má 60 lůžek na 2 stanicích. Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Primář oddělení

MUDr. Agnieszka Kulíková
Tel.: +420 318 841 541
E-mail:

Lékaři

MUDr. Agnieszka Kulíková
MUDr. Hana Čermáková
MUDr. Ivan Stolařík
MUDr. Renáta Zelenková

Vrchní sestra – stanice DP 1

Marie Hřebejková
Tel.: +420 318 841 541
E-mail: 

Vrchní sestra – stanice DP 2

Lenka Marešová
Tel.: +420 318 841 522
E-mail:

Kontakty

Tel.: +420 318 841 541

Umístění

1. stanice – přízemí lůžkové části nemocnice
2. stanice – 2. patro lůžkové části nemocnice