Očkovací místo Sedlčany

Kulturní dům Josefa Suka, Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany – vchod do divadla

OČM Sedlčany neprovádí registraci na očkování!!!
Registrace na očkování všech dávek probíhá přes Centrální rezervační systém Ministerstva zdravotnictví: 
https://registrace.mzcr.cz/
nebo informační linku Ministerstva zdravotnictví: 1221

Svou registrací předejdete nerovnoměrné koncentraci osob a urychlíte průběh svého očkování.

Provozní doba:

S registrací Bez registrace –  1. dávky Samoplátci
Úterý 08:30 – 14:30 09:30 – 14:30
Středa 08:30 – 14:30 09:30 – 14:30
Čtvrtek 08:30 – 14:30 09:30 – 14:30
Pátek 08:30 – 14:30 09:30 – 14:30

 

Z kapacitních důvodů dočasně očkujeme BEZ REGISTRACE pouze zájemce o 1. dávku!  Pro aplikaci  2. a posilující dávky je nutné se REGISTROVAT: https://registrace.mzcr.cz/

14.12., 23.12., 24.12., 30.12., 31.12.2021 neočkujeme!

Umožňujeme očkování samoplátců (osoba nepojištěná v systému veřejného zdravotního pojištění): Út, St, Čt – 400,- Kč/dávka. Samoplátce očkujeme pouze s registrací. Centrální rezervační systém MZ: https://registrace.mzcr.cz/ nebo celorepubliková informační linka 1221.

Očkování 2.a 3. dávek musí splňovat doporučené časové intervaly:
2. dávka – 21 dní, posilovací dávka – 5 měsíců – osoby nad 60 let, 6 měsíců – osoby do  60 let, od podání 2. dávky ( v případě doporučení/potvrzení od lékaře je možné provést podání posilovací 3. dávky dříve).

Provozujeme mobilní tým, který zajištuje očkování klientů sociálních služeb.

S případnými dotazy se obracejte na informační linku Ministerstva zdravotnictví 1221.

Infolinka OČM: 725 843 007 (infolinka v provozu Út, St, Čt, Pá:  9:00-14:30)

 

Často kladené otázky:

Registrace

Nejdůležitější kontakty

Centrální kontakty a informace

 • Informační linka podpory k registraci očkování Ministerstva zdravotnictví –1221
 • Centrální rezervační systém – crs.uzis.cz (objednání na testy a registrace na očkování)
 • Informační web státu o COVID, omezeních, zákazech a nařízeních – covid.gov.cz

Jak se registrovat na očkování?

Musíte se zaregistrovat na webu crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz – funkční jsou oba odkazy, oba vás dovedou na online registrační formulář pro občany, indikující váš zájem a souhlas s očkováním.

 

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Pro očkování je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. Příbuzný nebo známý s tím pomoci může. Informace poskytnou na státní lince 1221 nebo na středočeské krajské infolince 800 710 710, a také lidé na zřízených obecních linkách.

Může mi propadnout PIN2? Přijdu i o registraci?

Ano, může to nastat, pokud třikrát nevyužijete vybrání termínu k očkování.

 •  Na provedení rezervace máte 72 hodin od obdržení zvací SMS.
 • Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen zpět do registru zájemců o očkování a čekáte na novou zvací SMS.
 • Vrácen do registrace můžete být maximálně třikrát, poté vaše registrace zaniká. ▪ V případě trvajícího zájmu o očkování se musíte znovu registrovat.

Pokud budete mít zájem o nový termín očkování, proveďte registraci znovu. Dle věku budete zařazení v soupisu registrací na preferované Očkovací místo.

Jak funguje prioritizační systém?

S ohledem na specifičnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity apod.) je stanovena prioritizace jednotlivých skupin osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, u které zhoršený průběh může způsobit přetížení zdravotního systému, či jde o osoby, které na koronavirus nejčastěji umírají.
Systém prioritizace zohledňuje 3 parametry: věk osoby, zdravotní anamnéza, profese.
Na základě těchto parametrů je k rizikovým skupinám přiřazeno číslo, které jim přiděluje pořadí, v jakém budou očkování. Čím vyšší bodové číslo, tím dříve dostanou vakcínu.
Příslušníkům skupin se stejným bodovým číslem budou přidělovány termíny dle času jejich registrace. Půjdou tedy za sebou tak, jak se přihlásí. Pokud se vám stane, že patříte do dvou z prioritizačních skupin dostanete přiřazenou vyšší prioritu.

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/jak-funguje-prioritizacni-system

Jsem registrovaný, nicméně jsou vyčerpané kapacity na rezervaci termínu. Jakým způsobem mám zjistit, zda je nějaký termín volný?

Jakmile bude termín volný, přijde vám tzv. zvací SMS s výzvou k provedení rezervace.

Nejsem schopný/á se do očkovacího centra dostavit, jinými slovy jsem imobilní. Co mám dělat?

V případě imobilních pacientů, kteří se nemohou dostavit do očkovacího místa, Ministerstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením praktických lékařů a společně s krajskými koordinátory očkování doporučuje očkování až v době, kdy budou k dispozici očkovací látky, které nebudou tolik náchylné ke znehodnocení při přepravě a skladování mimo stav hlubokého zmrazení (AstraZeneca/Johnson&Johnson).

Vzhledem k tomu, že vakcína od firmy AstraZeneca je v České republice již dostupná a do očkování se od 1. března postupně zapojují praktičtí lékaři, doporučujeme obrátit se na Vašeho praktického lékaře a domluvit se s ním na postupu, který pro Vás bude nejvhodnější. V tomto případě objednání nebude probíhat přes centrální rezervační systém.

Nějčastěji kladené otázky

Co víme o tom, jak vakcíny fungují?

Vakcíny firem BioNTech a Pfizer a Moderna patří mezi mRNA vakcíny. Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.
Jak tyto vakcíny fungují se dozvíte v článku, který připravil tým Národního zdravotnického informačního portálu.

Vakcíny firem AstraZeneca a Johnson&Johnson jsou tzv. adenovirové vakcíny. Účinkují tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci covid-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Přepnout titulek

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Po první dávce trvá až tři týdny, než tělo zareaguje na očkování tvorbou protilátek. Samotná protilátková odpověď však není pro posouzení účinnosti vakcín dostatečná, a proto je třeba vyčkat na výsledky klinických studií.

 

Jak probíhá schvalování vakcín?

Vzhledem k naléhavosti pandemie jsou vakcíny proti COVID-19 vyvíjeny a registrovány rychleji než obvykle. Budou však splňovat stejně vysoké standardy jako všechny ostatní vakcíny.

Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní.

Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali?

Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.

Stačí k vymizení viru promořit populaci?

Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.

Způsobuje vakcína nemoc samotnou?

Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Je vakcína neúčinná?

Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, tak mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro aktuální virus. Vzhledem k tomu, že se jedná o celosvětovou pandemii, jsou farmaceutické firmy ochotné věnovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů než do jakéhokoliv jiného výzkumu. Kritéria pro registraci vakcín jsou přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji.

Je vakcína nebezpečná?

Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Vakcíny se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy vakcín? Jě některá bezpečnější?

Všechny tři schválené vakcíny, tedy vakcíny od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca (od konce března pojmenovaná Vaxzevria), dostupné na českém trhu jsou stejně bezpečné. Jsou srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi.

Zajímá vás více informací o jednotlivých vakcínách?

Doporučujeme navštívit stránky Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Najdete zde shrnuté otázky a odpovědi ohledně vakcíny Comirnatyvakcíny firmy Moderna, vakcíny společnosti AstraZeneca a vakcíny Janssen. Dozvíte se, jak vakcíny účinkují, zda se vakcínami mohou očkovat kojící či těhotné ženy, alergici apod.

Informace o jednotlivých vakcínách najdete i na našich letácích:

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat druhou dávkou vakcíny?

Poskytovatele a místo očkování si zájemce vybírá sám při registraci v Centrálním rezervačním systému.  Místo tedy zůstává u obou dávek stejné.

Proč se očkovat?

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).
Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence. Tomu všemu zabrání vakcína.

Jaké mám jako očkovaný výhody?

Očkované osoby od začátku března nemusí nastoupit do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobou.
Naočkovaná osoba musí mít ovšem vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Od aplikace druhé dávky u dvoudávkových vakcín musí uběhnout nejméně 14 dní, od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkové vakcíny musí uběhnout také nejméně 14 dnů. Aby hygienická stanice nenařídila karanténu, musí být naočkovaná osoba bez příznaků onemocnění covid-19.

Mohou se vakcínou nechat očkovat děti?

Vakcína Comirnaty je určená pro osoby starší 16 let, vakcína firmy Moderna pro osoby starší 18 let. Vakcíny společností AstraZeneca a Janssen jsou určené také pro osoby starší 18 let.

Je možné, že na následky vakcinace umírají lidé?

Ne, není. Žádná léčba a žádný lékařský postup není zcela bez rizik. Zcela bez nebezpečí nejsou ani vakcíny. V porovnání s jinými zdravotními riziky, které život přináší, jsou ale vakcíny velmi bezpečné. Pokud se nenecháte očkovat, riskujete možnost onemocnění covid-19, které může vyústit v úmrtí či dlouhodobé zdravotní potíže. Ve srovnání s nemocí covid-19 je riziko spojení s aplikací vakcíny minimální.

Všechny pokusy s vakcínami se řídí bezpečnostními pravidly a přísně kontrolovanými procesy, které řídí agentury jako EMA (European Medicine Agency) nebo FDA (Food and Drug Administration). Pfizer a Moderna ve svých studiích dodržovaly všechna pravidla stanovení pro ověřování vakcín. Ve Spojených státech nelze vakcíny používat bez povolení od FDA, v EU bez povolení EMA. U těchto vakcín obdržely společnosti Pfizer a Moderna nouzové povolení od FDA a EMA. Společnosti Pfizer i Moderna musely prokázat, že přínosy jejich vakcín jsou větší než jakákoli rizika. Tyto vakcíny jsou testovány na desítkách tisíc lidí a způsobily pouze mírné vedlejší účinky. Tyto vakcíny se studují u velkých skupin lidí z různých etnických, rasových a věkových skupin. To je způsob, jak zajistit, aby byly bezpečné pro dospělé napříč širokou věkovou škálou, ras a zdravotních podmínek. Tyto studie byly vedeny nejen americkými a evropskými vědci a společnostmi, ale účastnili se jich lidé z celého světa.

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/je-mozne-ze-na-nasledky-vakcinace-umiraji-lide

Má občan právo na informaci, jakou vakcinou bude očkován?

Právo na informaci, jaká vakcína Vám bude poskytnuta, máte, prozatím však není umožněno vybrat si očkovací látku, která Vám bude aplikována. O druhu vakcíny je každý informován na očkovacím místě před samotnou aplikací.

Z pohledu ČR jsou všechny schválené a dostupné očkovací látky stejně účinné. V případě, že se zájemce o očkování dostaví do očkovacího centra a odmítne aktuálně nabízenou vakcínu, jeho rezervace propadá a musí se opět zarezervovat na jiný termín bez garance, že bude v budoucnu očkován právě jím preferovaným typem očkovací látky. Tyto skutečnosti jsou platné plošně v celé České republice a není možné je personálem očkovacího místa jakkoliv ovlivňovat či měnit.

Proč budete očkovat vakcínami Astra Zeneca lidi starší 80 let, když v některých zemích, například v Německu, ji seniorům od 65 let nedávají? A navíc podle mnoha zpráv není obranou na jihoafrickou mutaci.

EMA (Evropská léková agentura) schválila podání vektorové vakcíny Astra Zeneca i pro věkovou skupinu > 65 let. Stejně tak se k tomu postavila ČR ústy Ministerstva zdravotnictví ČR. Některé okolní státy omezily podání vakcíny této věkové kategorii s odůvodněním, že nejsou k dispozici dostatečná data s použitím u seniorní skupiny a u dětí > 5 let. Nicméně dle vakcinologů není důvod si myslet, že by vakcína nebyla účinná u seniorů nad 65 let s vědomím obecně nižší účinnosti jakékoliv jiné vakcíny podané v této věkové kategorii. Není tedy důvodem zjištění, že by vakcína nebyla u seniorů účinná. U vakcíny Astra Zeneca (stejně tak u vakcíny Comirnaty Pfizer/BioNTech či Moderna) pokračují další studie právě u této věkové kategorie, některé výsledky budou k dispozici během několik týdnů. Stejně tak probíhají studie účinnosti podání vakcíny u dětí > 5 let. Provádění studií a následné sledování účinnosti, výskytu vedlejších účinků apod. je podmínkou při schválení vakcíny, ať již EMA či FDA. Dalším zásadním faktem je, že studie prokázala nejenom protektivní účinek vakcíny, ale také zabránění šíření viru.
Vzhledem ke svým vlastnostem, především podstatně nižším nárokům na manipulaci s vakcínou, je její podání vhodné i pro terén, tedy praktické lékaře, mobilní týmy. Pokud bude vakcíny Astra Zeneca dostatek, pak po zapojení praktických lékařů by mělo dojít k podstatnému zrychlení vakcinace a dokončení očkování např. imobilních pacientů cestou praktických lékařů, občanů 80+. Není samozřejmě vyloučena ani vakcinace zdravotníků a dalších skupin. Zapojení praktických lékařů a PLDD i dalších ambulantních zařízení je nyní předmětem jednání MZd, AK a SPL.

A ještě ohledně jihoafrické mutace : výsledky jsou zatím rozporuplné a je třeba počkat na definitivní vyjádření vědců a finálního doporučení EMA i FDA.

MUDr. Martin Polák, krajský koordinátor očkování

Jaký je váš názor na bezpečnost podávání vakcíny AstraZeneca? V poslední době s ní některé země přestávají očkovat… A co ostatní vakcíny?

Bude vakcína účinná i po mutaci viru?

Koronavirus mutuje mnohem pomaleji než např. virus chřipky. Je ale pravda, že vznikají i mutace, které mohou být odolné vůči doposud schváleným vakcínám, což je vážný problém. Podobně jako u chřipky se nejspíše budou vakcíny muset přizpůsobovat cirkulujícícm kmenům viru. Nové typy vakcín (vektorové a mRNA) ale naštěstí umožňují rychlou reakci na tyto změny.

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/bude-vakcina-ucinna-i-po-mutaci-viru

Může se stát, že po očkování budu neplodná?

Ne, nemůže. Jednou z fám, která se objevila, je to, že očkování proti nemoci covid -19 může způsobit neplodnost. Důvodem má být to, že struktura RNA koronaviru, resp. jeho protein, je podobný struktuře děložní sliznice, která tak může být očkováním postižena. Každá buňka živého organismu je vybavena určitým složením proteinu. Obsah proteinu ve viru se však liší od struktury proteinů lidského těla a tedy i děložní sliznice. Očkovací látka nemůže působit na změnu děložní sliznice a tedy zasahovat do plodnosti lidského organismu.

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/muze-se-stat-ze-po-ockovani-budu-neplodna

Kolik stojí očkování?

Očkování je pro občany ČR zdarma.

Mýty o očkování

Snad o žádném tématu se v poslední době neobjevilo takové množství dezinformací, jako právě o onemocnění COVID-19 a očkování proti němu. „Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži, které mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto jsme se rozhodli vytvořit seriál videí, který se s pomocí odborníků pokusí vyvrátit ty nejzásadnější,“ říká hejtmanka Pecková.

Videa pro Středočeský kraj vytvořila First Unit a svým odborným názorem přispěli například profesor Jan Krejsek, CSc. – imunolog, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové, RNDr. Marek Petráš, Ph.D. – vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK či primářka MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA – Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. Videi provází hejtmanka Petra Pecková. Nové díly seriálu se budou objevovat každý týden na sociálních sítích kraje a zde na webu.

Mýtus č. 1: Nebezpečně rychle vyvinutá vakcína –  zde.

Mýtus č. 2: Neznáme nebezpečné vedlejší účinkyzde

Mýtus č. 3: Hydrogel s nanoboty nás ovládnezde

Mýtus č. 4: Riziko pro každého s autoimunitním onemocněním, alergiízde

Mýtus č. 5: Vakcína obsahuje buňky lidských plodů – zde

Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19 vyvrací na svém webu například Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

Přehled hlavních dezinformačních sdělení na téma koronavirus od Ministerstva vnitra ČR: 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx

Informace o dostupných vakcínách

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Laicky lze říct, že vakcína tělo naučí, kde je slabina viru a jak vyvolat odpovídající imunitní reakci, aby imunita vir zahubila, než se stihne rozmnožit.
Nyní jsou čtyři z existujících vakcín proti covid-19 již registrovány v EU:

Pfizer/BioNTech
typ vakcíny: Genová, mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi
registrována v EU: ano
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami: 28 dní

AstraZeneca
typ vakcíny: Rekombinantní, vektorová (adenovirus ChAdOx1)
registrována v EU: ano
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami: 3 měsíce

Moderna
typ vakcíny: Genová, mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi
registrována v EU: ano
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami: 28 dní

Johnson & Johnson
typ vakcíny: Vektorová (adenovirus Ad26)
registrována v EU: ano, EMA ji doporučila k podmínečné registraci 11. 3. 2021
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 1

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach

Očkování pedagogů a dalších zaměstnanců škol

Úkolem ředitele a vedení školy je určit v jakém pořadí budou jeho zaměstnanci naočkováni. Toto řazení je nutné kvůli omezeným dodávkám vakcín a s ohledem na potřebu naočkovat i další ohrožené skupiny obyvatel.

Zohledňována by měla být kritéria:

 • věk 55+
 • skupina zaměstnanců, kteří budou zajišťovat chod provozu škol a školských zařízení, u nichž se předpokládá návrat k prezenčnímu vzdělávání v nejbližším období (např. 9. ročník ZŠ),
 • skupina zaměstnanců, kteří již zajišťují provoz škol (např. 1. a 2. ročník ZŠ).

Kritéria nemusí být splněna současně. Velmi doporučujeme, aby ředitelé škol odpovědně přistoupili k určení prioritních zaměstnanců.

Očkování společně s pilotním projektem testování žáků, studentů a pedagogických pracovníků, které formou pravidelného testování přispěje k dalšímu zvýšení míry bezpečnosti potřebné pro zajištění prezenční výuky, tak vytváří potřebné předpoklady pro trvalejší návrat ke vzdělávání prezenční formou.

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončil v neděli 28. března ve 23:59, kdy došlo k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů.

Očkování osob s chronickým onemocněním

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (výčet níže), můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

 1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
 2. u vašeho praktického lékaře nebo
 3. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se léčíte na specializovaném pracovišti (pouze vybraná centra vysoce specializované péče)

Více informací: https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108

Mohou se očkovat pacienti s Alzheimerovou chorobou?

Alzheimerova choroba je chronické onemocnění postihující CNS. V Evropě žije více než 7 mil. osob s tímto onemocněním. Pacienti s tímto onemocněním mají vysoké riziko kritického průběhu onemocnění COVID-19 i riziko úmrtí. Tyto skutečnosti dokazují data získaná napříč všemi vyspělými zeměmi. Proto je zásadní, aby byli tito pacienti maximálně chráněni před tím, aby v případě onemocnění COVID-19 toto vyústilo ve stavy vyžadující hospitalizaci, připojení k umělé plicní ventilaci apod. Cestou, jak této ochrany v maximální možné míře dosáhnout, je očkování.

Alzheimerova choroba není důvodem k nepodání vakcíny. Neexistují žádná data, která by svědčila pro nebezpečí vyplývající z očkování právě pro skupinu pacientů s Alzheimerovou chorobou. Všechny doposud registrované vakcíny používané v ČR, tedy Pfizer/BioNTech, Moderna i Astra Zeneca, jsou dostatečně účinné a bezpečné i u pacientů s Alzheimerovou chorobou či jiným podobným onemocněním. 8. 3. Jak je to aktuálně s testováním chronicky nemocných osob? Kdy a kde se mohou nechat očkovat?

Veškeré informace najdete na webu ministerstva zdravotnictví na tomto odkazu.

Dostanou se k očkování všichni?

Ano. Česká republika má objednán dostatečný počet vakcín pro všechny své obyvatele. V současné chvíli jsou závazně objednány dávky pro cca 5,5 milionu obyvatel ČR, v záloze je možnost objednat dávky pro dalších až 10,6 milionu osob. ČR má tedy zajištěný dostatek vakcín pro všechny osoby.

Zapojení praktických lékařů

Koho praktičtí lékaři očkují

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienti starší 70 let
 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19.

V rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

 • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
 • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
 • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
 • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
 • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

Čím praktičtí lékaři očkují

Očkování v ordinacích PL probíhá primárně očkovací látkou AstraZeneca (Vaxzevria), dále potom látkou Moderna a ve výjimečných případech i očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).

Volba vakcíny

Má občan právo na informaci, jakou vakcinou bude očkován?

Právo na informaci, jaká vakcína Vám bude poskytnuta samozřejmně máte. O druhu vakcíny je každý informován na očkovacím místě před samotnou aplikací, případně se každý může s tímto dotazem předem obrátit na konkrétní očkovací místo.

Z pohledu ČR jsou všechny schválené a dostupné očkovací látky stejně účinné. V případě, že se zájemce o očkování dostaví do očkovacího centra a odmítne aktuálně nabízenou vakcínu, jeho rezervace propadá a musí se opět zarezervovat na jiný termín bez garance, že bude v budoucnu očkován právě jím preferovaným typem očkovací látky. Tyto skutečnosti jsou platné plošně v celé České republice a není možné je personálem očkovacího místa jakkoliv ovlivňovat či měnit.

https://ockovani.kr-stredocesky.cz/vse-o-vakcinach

Mohu zjistit jakou vakcínou budu očkován dříve, než přijdu na očkování?

V současné době očkujeme primárně vakcínou Pfizer/BioNTech. V případě, že očkujeme více druhy vakcín, zveřejňujeme přehled v aktualitách na webových stránkách.

Po očkování

Certifikát o provedeném očkování

Certifikát si stáhnete na portálu https://ocko.uzis.cz/.  Certifikát může vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Certifikát si lze nechat vytisknout pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a je pouze na vyžádání. Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit stažení certifikátu přes portál https://ocko.uzis.cz/.

Člověk je považovaný za naočkovaného 7 dní po podání 2. dávky vakcíny. Není to ihned po podání 2. dávky, neboť tělo potřebuje nějaký čas na dokončení imunitní reakce, nicméně certifikát s datem podání druhé dávky obdržíte.

Jak vám bude po očkování?

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Není se čeho bát, nejedná se o příznaky nemoci. Očkováním se naše tělo a imunitní systém učí, jak bojovat s nemocí, proti které vakcína chrání. Tohle učení s sebou přináší i výše zmíněné nepříjemnosti.

Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku. Nejedná se o projevy nemoci a není důvod se bát. Právě tyto projevy se nazývají fyziologické reakce a dávají nám najevo, že náš imunitní systém pracuje tak, jak má.

Jak dlouho vakcíny účinkují?

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování.