Očkovací místo Sedlčany

Tyršova 161 – poliklinika 3. patro (endoskopická ambulance)

Objednání na očkování probíhá na recepci polikliniky: tel. 318 841 500

Očkujeme vakcínou společnosti Comirnaty zaměřenou na subvariantu Omicron XBB.1.5 (známá jako Comirnaty Omicron XBB.1.5)

Provozní doba:

Další termín bude upřesněn dle zájmu

Pondělí
Úterý 8:00 – 12:00
Středa
Čtvrtek
Pátek

V případě zvýšeného zájmu o očkování bude provozní doba očkovacího místa navýšena dle potřeby.

Umožňujeme očkování samoplátců (osoba nepojištěná v systému veřejného zdravotního pojištění): 400,- Kč/dávka.

Provozujeme mobilní tým, který zajištuje očkování klientů sociálních služeb.

S případnými dotazy se obracejte na informační linku Ministerstva zdravotnictví 1221.

 

 

Často kladené otázky:

Registrace

Nejdůležitější kontakty

Informační linka podpory k registraci očkování Ministerstva zdravotnictví –1221
Centrální rezervační systém – crs.uzis.cz (objednání na testy a registrace na očkování)

Informační web státu o COVID, omezeních, zákazech a nařízeních – covid.gov.cz
Stránky Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz

Jak se registrovat na očkování?

Musíte se zaregistrovat na webu crs.mzcr.cz, nebo registrace.mzcr.cz – funkční jsou oba odkazy, oba vás dovedou na online registrační formulář pro občany, indikující váš zájem a souhlas s očkováním.

 

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Pro očkování je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. Příbuzný nebo známý s tím pomoci může. Informace poskytnou na státní lince 1221 a také lidé na zřízených obecních linkách.

Jsem registrovaný, nicméně jsou vyčerpané kapacity na rezervaci termínu. Jakým způsobem mám zjistit, zda je nějaký termín volný?

Jakmile bude termín volný, přijde vám tzv. zvací SMS s výzvou k provedení rezervace.

Nějčastěji kladené otázky

Co v těle očkovaných udělá vakcína a může poškodit zdraví?

Očkovací látky, které dnes k ochraně proti onemocněním covid-19 používáme, a to jak mRNA tak vektorové, jsou založené na stejném principu jako jiná očkování, jen k tomu využívají jiné, modernější technologie. Tímto principem je představit lidskému organismu charakteristickou část patogenu způsobujícího onemocnění. Tato část se nazývá antigen a sama o sobě nedokáže vyvolat onemocnění. Lidské tělo, konkrétně imunitní systém, si ji však zapamatuje, a jakmile se setká s patogenem, který ji má na sobě, zaútočí na ni a tak zničí i patogen ještě předtím, než vyvolá onemocnění.

Antigenem u koronaviru je tzv. spike protein. Ten je pomocí očkování lidskému organismu představen a tělo si následně vytvoří proti němu ochranu, a tedy i ochranu proti onemocnění covid-19. Všechny látky obsažené v očkovací látce, které mají za cíl pomoci představit tělu spike protein, jsou zcela neškodné a jsou velmi rychle degradovány. V těle tedy nezůstává nic, co by mohlo v budoucnosti zdraví očkovaného ohrozit. Vzniklá ochrana po očkování je podobná jako ochrana, která vzniká po prodělání onemocnění, ale s tím zásadním rozdílem, že není doprovázená klinickým průběhem onemocnění, který může být u některých lidí i velmi závažný a může vést k hospitalizaci a v nejhorším případě i ke smrti. Spousta lidí, kteří prodělali covid-19 má dlouhodobé následky, které mohou být i nevratné. Očkování proti covid-19, podobně jako jiná očkování může nést riziko nežádoucích účinků, které je ale v porovnání s riziky po prodělaném covid-19 daleko nižší. Nežádoucí účinky, které se po očkování mohou objevit, jsou obvykle velmi mírné a do pár hodin, popřípadě do několika dní odezní. Vedle toho jsou shodné s reakcemi po očkování i proti jiným nemocem a jsou očekávané. Tyto reakce totiž svědčí o „aktivaci“ imunitního systému, který reaguje na prezentovaný antigen a vytváří proti němu ochranu. Velmi vzácně se mohou vyskytnout i jiné nežádoucí účinky, avšak opět jejich riziko je daleko nižší než po prodělání covid-19.

Kde najdu relevantní informace k očkování?

Relevantní informace o onemocnění covid-19 i o očkování proti němu je nejvhodnější hledat primárně na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: koronavirus.mzcr.cz, na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv: sukl.cz/covid-19, kde jsou uváděny i informace převzaté od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), a dále v příbalových informacích jednotlivých vakcín, které jsou průběžně aktualizovány: sukl.cz/pribalove-informace-k-registrovanym-vakcinam-proti-covid-19,
dále na webu vlády: covid.gov.cz, případně na stránkách odborných společností (například Česká vakcinologická společnost: vakcinace.eu), kde jsou i části věnované veřejnosti. Jakékoli jiné zdroje informací mohou být zavádějící a to i přesto, že vypadají na první pohled velmi odborně či je zaštiťuje některý ze známých lékařů, vědců a dalších.

 

Vakcína byla vyvinutá v poměrně krátké době. Je bezpečná?

Pandemie onemocnění covid-19 představuje největší zdravotnický problém za poslední desítky let. Jelikož bylo ohroženo zdraví i životy všech lidí na planetě, spojili se vědci a lékaři celého světa, aby vytvořili co nejrychleji účinnou očkovací látku. Jako nejideálnější se jevila technologie mRNA, kterou vědci zkoumají již více než 30 let. Nejedná se tedy o zcela novou technologii. Díky technologickým pokrokům v oblasti vědy a také vysoké potřebě kvůli pandemii bylo možné tuto technologii rychleji „dotáhnout do konce“. Stejně tak princip vektorových vakcín je znám a zkoumán delší dobu (pro řadu jiných infekčních onemocnění). Až aktuální potřeba řešit pandemii vedla ke směřování vývoje vektorových očkovacích látek přímo proti onemocnění covid-19. Právě díky značnému úsilí vědců a lékařů, vynaložení obrovských finančních prostředků, intenzivnímu vývoji, nejmodernějším technologiím, včasnému zahájení preklinických a klinických studií, předvýrobou očkovacích látek (i s rizikem, že by studiemi neprošly) a také při maximálním urychlení administrativních úkonů regulačními autoritami bylo možné již během jednoho roku vytvořit bezpečné a účinné očkovací látky proti onemocnění covid-19. To vše za dodržení všech požadovaných a správných postupů. Všechny studie zaměřené na vývoj očkovacích látek proti covid-19 jsou veřejně dostupné a dohledatelné.

Očkování nemá smysl, protože virus stejně zmutuje?

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že chřipkový virus mutuje desetkrát častěji než virus SARS-CoV-2. Naopak, čím méně lidí bude očkovaných, tím více bude vir v populaci cirkulovat, a tedy i mutovat. Pokud se naočkuje dostatečné množství lidí, koloběh viru se zmírní.

Očkování nemá význam pro ty, co nemoc prodělali?

Jakkoliv není jasné, jak dlouho tzv. post infekční imunita vydrží, rozhodně nejde o celoživotní ani dlouhodobou imunitu. I když data ukazují, že po prodělané nemoci by člověk neměl onemocnět za krátkou dobu znovu, jsou zaznamenány i výjimečné případy, kdy lidé onemocněli dvakrát po sobě s odstupem jednoho nebo dvou měsíců. Očkovací látka vytvoří daleko vyšší hladiny protilátek a buněčnou imunitu. Taková imunita je robustnější, a proto také dlouhodobější.

Stačí k vymizení viru promořit populaci?

Odborníci se shodují, že k zastavení šíření covid-19 je potřeba dosáhnout 60 – 70 % imunizace společnosti. Kolektivní imunity lze efektivně a nejrychleji dosáhnout jedině prostřednictvím očkování. Samovolné promoření by mělo za následek příliš velké množství obětí, ve hře by byla také neustálá hrozba kolapsu zdravotního systému.

Způsobuje vakcína nemoc samotnou?

Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo dostávat se do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Jakou látkou budu přeočkován/a?

V České republice je doporučeno, aby mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech Comirnaty a Moderna Spikevax) byly přeočkovány stejnou vakcínou, u vektorových vakcín (AstraZeneca Vaxzevria a Janssen) je doporučeno, aby se přeočkovaly mRNA vakcínou Pfizer/BioNTech Comirnaty.

Proč se nechat očkovat posilovací dávkou?

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Po první dávce trvá až tři týdny, než tělo zareaguje na očkování tvorbou protilátek. Samotná protilátková odpověď však není pro posouzení účinnosti vakcín dostatečná, a proto je třeba vyčkat na výsledky klinických studií.

Jelikož délka ochrany po očkování se u každého člověka liší, nedokáže nikdo z nás s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Proto, jakmile je to pro danou skupinu osob možné, je využití přeočkování maximum, co můžeme proti nákaze covid-19 udělat.

Mohu změnit místo, kde se budu očkovat další dávkou vakcíny?

Poskytovatele a místo očkování si zájemce vybírá sám při registraci v Centrálním rezervačním systému.  Místo tedy zůstává u obou dávek stejné. Při registraci na dávku posilující (3) si můžete vybrat jakékoliv OČM (může být jiné než u prvních dvou dávek).

Proč se očkovat?

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Covid-19 může způsobit závažné onemocnění s možnými doposud neznámými dlouhodobými následky nebo i úmrtí u osob jakéhokoliv věku, včetně jinak zdravých lidí.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).
Aplikace vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu covid-19.
Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
Neschopenka kvůli covid-19 znamená pro běžnou domácnost velké finanční ztráty. V případě komplikací tohoto onemocnění je samozřejmě nutná hospitalizace v nemocnici, po které obvykle následuje rekonvalescence. Tomu všemu zabrání vakcína.

Aplikace Tečka a čTečka

Od 1. 7. budou státy Evropské unie a Srbsko přijímat Covid Pas (Digital Green Certificate, Digitální COVID certifikát, nebo také Certifikát či Digitální zelený certifikát) jako prokázání o absolvování očkování proti covid-19. Zároveň se také připravuje využití Covid Pasu v rámci ČR, např. pro vstup do provozoven služeb (prokázalo by se tak splnění pravidel O-T-N).

Principem jsou dvě aplikace – jedna obsahující QR kód (z certifikátu) a druhá, která kód přečte a ukáže, jestli jsou očkování či test na covid-19 provedeny v požadovaném intervalu – buď dle pravidel přeshraničního pohybu, nebo v rámci vstupu do prodejen, provozoven, na kulturní či sportovní akce apod.

Aplikace, ve které je QR kód zobrazovaný. QR kód je vybaven digitálním podpisem, který ho chrání proti padělání. Tečka aktualizuje svoje parametry, tedy validační pravidla a podpisové certifikáty států EU, přibližně každých 24 hodin.

Do Tečky lze nahrát více certifikátů (např. členů rodiny), a to tím, že daný certifikát stáhnete na: ocko.uzis.cz nebo můžete naskenovat QR kód z certifikátu, který už máte stažený. Platnost certifikátu staženého v Tečce půjde ověřit i bez přístupu k internetu.

Mohou se vakcínou nechat očkovat děti?

V současné době je vakcinace schválena pro osoby od 12 let. Pro tuto věkovou kategorii jsou schváleny vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Spikevax (Moderna).

Má občan právo na informaci, jakou vakcinou bude očkován?

Ano, při registraci – rezervaci přes Centrální rezervační systém má každý možnost volby preferované vakcíny (v případě, že vybrané OČM nabízí aplikaci více druhů vakcín, např. OČM Sedlčany).

Bude vakcína účinná i po mutaci viru?

Koronavirus mutuje mnohem pomaleji než např. virus chřipky. Je ale pravda, že vznikají i mutace, které mohou být odolné vůči doposud schváleným vakcínám, což je vážný problém. Podobně jako u chřipky se nejspíše budou vakcíny muset přizpůsobovat cirkulujícícm kmenům viru. Nové typy vakcín (vektorové a mRNA) ale naštěstí umožňují rychlou reakci na tyto změny.

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/bude-vakcina-ucinna-i-po-mutaci-viru

Kolik stojí očkování?

Očkování je občanům ČR hrazeno v rámci  veřejného zdravotního pojištění.
Osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění (samoplátci) hradí aplikaci vakcíny 400 Kč/dávka. Vakcínu hradí ČR.

Mýty o očkování

Snad o žádném tématu se v poslední době neobjevilo takové množství dezinformací, jako právě o onemocnění COVID-19 a očkování proti němu. „Považujeme za naprosto zásadní vyvracet mýty a lži, které mohou negativně ovlivnit ochotu občanů se chránit očkováním. Proto jsme se rozhodli vytvořit seriál videí, který se s pomocí odborníků pokusí vyvrátit ty nejzásadnější,“ říká hejtmanka Pecková.

Videa pro Středočeský kraj vytvořila First Unit a svým odborným názorem přispěli například profesor Jan Krejsek, CSc. – imunolog, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové, RNDr. Marek Petráš, Ph.D. – vakcinolog, přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK či primářka MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA – Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol. Videi provází hejtmanka Petra Pecková. Nové díly seriálu se budou objevovat každý týden na sociálních sítích kraje a zde na webu.

Mýtus č. 1: Nebezpečně rychle vyvinutá vakcína –  zde.

Mýtus č. 2: Neznáme nebezpečné vedlejší účinkyzde

Mýtus č. 3: Hydrogel s nanoboty nás ovládnezde

Mýtus č. 4: Riziko pro každého s autoimunitním onemocněním, alergiízde

Mýtus č. 5: Vakcína obsahuje buňky lidských plodů – zde

Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covid-19 vyvrací na svém webu například Ministerstvo zdravotnictví ČR

https://koronavirus.mzcr.cz/dezinformace-o-covid-19/

Přehled hlavních dezinformačních sdělení na téma koronavirus od Ministerstva vnitra ČR: 

https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/koronavirus-prehled-hlavnich-dezinformacnich-sdeleni.aspx

Informace o dostupných vakcínách

Vakcíny proti covid-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Laicky lze říct, že vakcína tělo naučí, kde je slabina viru a jak vyvolat odpovídající imunitní reakci, aby imunita vir zahubila, než se stihne rozmnožit.
Nyní jsou čtyři z existujících vakcín proti covid-19 již registrovány v EU:

COMIRNATY
výrobce: Pfizer/BioNTech
typ vakcíny: mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi
uznávaná pro digitální certifikát EU COVID: ano, v ČR bude certifikát platný 14 dní od 2. dávky
registrována v EU: 21.12. 2020
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami dle SPC: 21 dnů
schválené věkové omezení pro použití: 12+

SPIKEVAX
výrobce: Moderna
typ vakcíny: mRNA, obalená lipidovými nanočásticemi
uznávaná pro digitální certifikát EU COVID: ano, v ČR bude certifikát platný 14 dní od 2. dávky
registrována v EU: 6.1. 2021
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami dle SPC: 28 dnů
schválené věkové omezení pro použití: 12+

VAXZEVRIA
výrobce: AstraZeneca
typ vakcíny: vektorová (adenovirus ChAdOx1)
uznávaná pro digitální certifikát EU COVID: ano, v ČR bude certifikát platný 14 dní od 2. dávky
registrována v EU: 29.1. 2021
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 2
doba mezi dávkami dle SPC: 28 – 84 dnů
schválené věkové omezení pro použití: 18+ (Dle tiskové zprávy MZ je na základě doporučení ČVS a SÚKL doporučeno používat vektorové vakcíny pro osoby 60+.)

JANSSEN
výrobce: Janssen Pharmaceutica (Johnson & Johnson)
typ vakcíny: vektorová (adenovirus Ad26)
uznávaná pro digitální certifikát EU COVID: ano, v ČR bude certifikát platný 14 dní od provedení vakcinace
registrována v EU: 11. 3. 2021
počet potřebných dávek pro 1 osobu: 1
schválené věkové omezení pro použití: 18+ (Dle tiskové zprávy MZ je na základě doporučení ČVS a SÚKL doporučeno používat vektorové vakcíny pro osoby 60+.)

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach

Volba vakcíny

Mohu zjistit jakou vakcínou budu očkován dříve, než přijdu na očkování?

Při registraci a následné rezervaci termínu přes Centrální rezervační systém má každý možnost zvolit požadovanou vakcínu (v případě, že OČM provádí očkování více druhy vakcín, např. OČM Sedlčany).

Po očkování

Jak získám certifikát, který výsledek mého testu či očkování potvrzuje?

Certifikát si stáhnete na portálu ocko.uzis.cz. Na portálu můžete:

  1. vyplnit své rodné číslo a číslo občanského průkazu. Dorazí vám SMS zpráva s kódem, pomocí kterého se přihlásíte. Doporučujeme proto pečlivě uvést a zkontrolovat své telefonní číslo, ať už u očkování či v žádance.
  2. využít elektronickou identitu (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.). Odkaz k přihlášení do národní identity naleznete také na stránce ocko.uzis.cz.

Certifikát může vytisknout poskytovatel zdravotních služeb, který vakcinaci či test provedl (očkovací místo, praktický lékař, odběrové místo). Certifikát si lze nechat vytisknout pouze po dokončení celého cyklu očkování (nikoliv ihned po první dávce) a je pouze na vyžádání. Preferovaná forma certifikátu je digitální, proto doporučujeme volit stažení certifikátu přes portál ocko.uzis.cz

Jak vám bude po očkování?

Po očkování se může objevit bolest hlavy, únava nebo například bolest svalů. Není se čeho bát, nejedná se o příznaky nemoci. Očkováním se naše tělo a imunitní systém učí, jak bojovat s nemocí, proti které vakcína chrání. Tohle učení s sebou přináší i výše zmíněné nepříjemnosti.

Přibližně každý desátý člověk má po aplikaci vakcíny reakci jako je zčervenání nebo bolestivost v místě vpichu, bolest svalů, únavu, zvýšenou teplotu nebo vyrážku. Nejedná se o projevy nemoci a není důvod se bát. Právě tyto projevy se nazývají fyziologické reakce a dávají nám najevo, že náš imunitní systém pracuje tak, jak má.

Jak dlouho vakcíny účinkují?

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový virus, neexistují v současné době dostatečné poznatky o tom, jak dlouho po očkování se imunita navozená vakcínou zachová, nebo zda bude potřeba pravidelného přeočkování. Údaje ze studií imunogenicity a účinnosti v dlouhodobém měřítku poslouží jako východisko pro budoucí strategie očkování.