mammologické (prsní) poradně provádíme preventivní vyšetření prsů, zajistíme ultrazvukové a mamografické vyšetření prsů.

Vyšetřovány a sledovány jsou pacientky s nezhoubnými onemocněními prsu, jako jsou např. cystická mastopatie, mastodynie, záněty, fibroadenomy, či s podezřelým nálezem v prsu.

Pacientky s diagnostikovaným nádorovým (zhoubným) onemocněním prsu jsou po konzultaci s onkology a určení dalšího postupu odesílány k dalšímu léčení do příslušných spádových zařízení, kde je jim poskytnuta náležitá potřebná péče. Klientkám po operaci prsu zajistíme a vydáme informační brožury a potřebné kompenzační pomůcky (epitézy).

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Lékař
Středa 10:00 – 12:00
MUDr. Karel Pejša

 

Pacient nemusí být do prsní poradny objednán.
Doporučení ošetřujícího lékaře není nutné.

Sestry

Sestry chirurgické ambulance

Kontakty

Tel.: +420 318 841 519
E-mail: 
E-mail:

Umístění

přízemí polikliniky