Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávací akce pořádané MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.

Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. provozovatel Nemocnice Sedlčany  pravidelně pořádá odborné vzdělávací akce zdravotnických pracovníků.

2022
Odborný seminář – 5. května 2022 MUDr. Milan Hrubý „Tvá výživa budiž Tvým lékem“

2021
Odborný seminář – 25. listopadu 2021, RÚ Kladruby – Ing. Josef Hendrych, Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DiS, MUDr. Marie Kulakovská „Kam směřuje rehabilitace“

2019
Odborný seminář – 16. května 2019  MUDr. Andrea Chromcová  “ Když klíštová encefalitida nevypadá tak jak by měla“
Odborný seminář – 3. prosince 2019 prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. „Současnost a budoucnost léčby obezity“

2018
Odborný seminář – 19.dubna 2018 MUDr. Josef Stibor “ Otrava olovem“
Odborný seminář – 13. prosince 2018 prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. „Nové poznatky v léčbě chorob slinivky bříšní“

2015
10. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kvalita péče a bezpečí pacientů“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 21. květen 2015

2014
9. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Moderní trendy v ošetřovatelství se zaměřením na rehabilitační péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 28. květen 2014

2013
8. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Infekce ve zdravotnictví“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 22. květen 2013

2012
7. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Novinky v medicíně“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 30. květen 2012

2011
6. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kvalita a bezpečí ve zdravotní péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 18. květen 2011

2010
5. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Kardiopulmonální resuscitace“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 5. květen 2010

2009
4. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Psychologie ve zdravotní péči“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 27. květen 2009

2008
3. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Klinická výživa a nutriční podpora nemocných“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 28. květen 2008

2007
2. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Nosokomiální infekce“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 16. květen 2007

2006
1. sympozium zdravotnických pracovníků na téma „Nová doporučení v kardiopulmonální resuscitaci“
Kulturní dům Josefa Suka, Sedlčany – 1. listopad 2006

Projekt vzdělávání zdravotnického personálu a managementu nemocnice ve spolupráci s ESF

OPLZZ/1.1/35/1/01768
Tento projekt je spolufinacován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Společnost MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. provozovatel Nemocnice Sedlčany, požádala v roce 2010 Evropský sociální fond v ČR, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí o finanční dotaci na vzdělávání zaměstnanců. Evropský sociální fond této žádosti vyhověl a poskytl finanční dotaci ve výši 1,2 mil. Kč. Od prosince 2010 tak začala realizace vzdělávacího projektu s názvem „Zvyšování konkurenceschopnosti společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o., provozovatele nestátního zdravotnického zařízení nemocnice Sedlčany formou systemateckého vzdělávání a zvyšováním klíčových kompetencí jejich zaměstnanců“. Projekt trval 24 měsíců a byl úspěšně ukončen 30.11.2012.

Projektu se účastnilo 63 (z toho 18 na vedoucích pozicích – primáři, vrchní a staniční sestry, vedoucí laborantka OKBH, vedoucí radiologický asistent a management nemocnice) našich zaměstnanců.

V průběhu celého projektu se kromě odborných seminářů uskutečnily obecné přednášky, zaměřené na tzv. měkké dovednosti. Zaměstnanci byli proškoleni v tématech jako např. pravidla úspěšné komunikace, vedení a motivace lidí, vedení týmu v praxi, taktické řízení, zpětná vazba, hodnotící pohovory, práce se stresem, krizová komunikace apod.). Nad očekávání se i tyto akce setkaly u vedoucích zaměstnanců s velkým zájmem. Cílem těchto vzdělávacích akcí bylo zvýšení produktivity a kvality práce, zlepšení komunikace mezi jednotlivými spolupracovníky a také mezi nadřízenými a podřízenými zaměstnanci.

V rámci projektu byly naplněny tyto cíle:

 • Vytvoření dlouhodobé personální strategie
 • Stabilizace lidských zdrojů, zamezení odlivu zaměstnanců
 • Zlepšení adaptability a motivace zaměstnanců
 • Rozvoj klíčových kompetencí a zlepšení specifické a odborné způsobilosti
 • Zkvalitnění služeb a rozšíření stávající základny klientů
 • Eliminace chyb (bezpečí pro klienty)
 • Zvyšování spokojenosti a motivace zaměstnanců
 • Zabezpečení konkurenceschopnosti
 • Zvýšení produktivity a kvality práce
 • Nastavení dlouhodobého systému vzdělávání a evaluace
 • Využívání nových efektivních metod vzdělávání
 • Zlepšení komunikace a týmové práce
 • Rozvoj informační infrastruktury nemocnice
 • Zlepšení dostupnosti vzdělávání pro zaměstnance
 • Posílení procesů ve firmě.

Cílem společnosti bylo vytvořit prostřednictvím projektu systém vzdělávání, který byl komplexní, funkční, efektivní a především udržitelný i po ukončení projektu. Tohoto cíle Nemocnice Sedlčany dosáhla prostřednictvím externích dodavatelů vzdělávacích služeb.