Rychlé odkazy:

Interní a diabetologická ambulance

 

Interní ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu chorob interního lékařství u pacientů starších 18ti let.

Provádíme základní interní vyšetření, EKG, předoperační vyšetření a vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu.

Zajišťujeme dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) zdravotního stavu pacientů s některými skupinami chorob vnitřního lékařství (např. ischemická choroba srdeční, stav po srdečním infarktu, arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie atd.).

Diabetologická ambulance se specializuje na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu.

Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Provádíme edukaci o životosprávě, pohybovém režimu, užívání léků, aplikaci insulinu a selfmonitoringu pomocí glukometru.

Ordinační hodiny interní a diabetologické ambulance

Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Úterý 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Středa 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Čtvrtek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Josef Stibor (INT/DIA)
Pátek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
MUDr. Barbora Opočenská (INT/DIA)

V ordinaci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. Pacienti se mohou objednat v pracovních dnech od 7:00-15:00 hod na telefonním čísle 318 841 564 nebo u sestry přímo v interní / diabetologické ambulanci.

Vedoucí lékař ambulancí interních oborů

prim. MUDr. Stibor Josef

Lékaři

prim. MUDr. Josef Stibor
MUDr. Barbora Opočenská

Sestry

Dana Havrlová
Miloslava Šimková

Kontakty

Tel.: +420 318 841 564
Fax: +420 318 841 516

Umístění

1. patro polikliniky