Rychlé odkazy:

Interní a diabetologická ambulance

 

Interní ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu chorob interního lékařství u pacientů starších 18ti let.

Provádíme základní interní vyšetření, EKG, předoperační vyšetření a vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu.

Zajišťujeme dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) zdravotního stavu pacientů s některými skupinami chorob vnitřního lékařství (např. ischemická choroba srdeční, stav po srdečním infarktu, arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie atd.).

Diabetologická ambulance se specializuje na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu.

Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Provádíme edukaci o životosprávě, pohybovém režimu, užívání léků, aplikaci insulinu a selfmonitoringu pomocí glukometru.

Ordinační hodiny interní a diabetologické ambulance

Ordinační hodiny prosím ověřte na recepci 318 841 500

Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
prim. MUDr. Josef Stibor (INT / DIA)
Úterý 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
prim. MUDr. Josef Stibor (INT / DIA)
Středa 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
prim. MUDr. Josef Stibor (INT / DIA)
Čtvrtek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
prim. MUDr. Josef Stibor (INT / DIA)
Pátek 07:30 – 11:30
12:30 – 15:00
prim. MUDr. Josef Stibor (INT / DIA)

V ordinaci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. Pacienti se mohou objednat v pracovních dnech od 7:00-15:00 hod na telefonním čísle 318 841 564 nebo u sestry přímo v interní / diabetologické ambulanci.

Vedoucí lékař ambulancí interních oborů

prim. MUDr. Stibor Josef

Lékaři

prim. MUDr. Josef Stibor
MUDr. Milan Hrubý

Vedoucí sestra ambulancí interních oborů

Dana Havrlová

Sestry

Dana Havrlová
Miloslava Šimková

Kontakty

Tel.: +420 318 841 564
Fax: +420 318 841 516

Umístění

1. patro polikliniky