Informace pro veřejnost

COVID-19 je nová choroba, každým dnem se o ní objevují nové poznatky a neustále se tak učíme, jakým způsobem se přenáší, jak závažné onemocnění způsobuje a jak by se současná situace mohla dále vyvíjet jak v ČR, tak i ve světě.

Často kladené otázky

Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká skupina virů, které mohou způsobovat různá onemocnění zvířat nebo lidí. U člověka koronaviry způsobují respirační infekce od běžného nachlazení a zánětů horních dýchacích cest, až po těžká onemocnění jako je zápal plic nebo například tzv. blízkovýchodní respirační syndrom (MERS) a těžký akutní respirační syndrom (SARS). Zatím poslední objevený koronavirus je SARS-CoV-2 (zpočátku pracovně označován 2019-nCoV nebo nový koronavirus), který způsobuje onemocnění COVID-19.

Co je to COVID-19?

COVID-19 je označení pro infekční onemocnění způsobené nově objeveným koronavirem SARS-CoV-2. Tento nový virus a jím způsobená nemoc byly neznámé před vypuknutím nákazy v čínském městě Wuchan v prosinci 2019.

Jak se onemocnění COVID-19 projevuje?

Mezi nejčastější příznaky COVID-19 patří horečka, únava a suchý kašel. Někteří pacienti mohou pociťovat bolesti svalů, ucpání nosu, rýmu, bolest v krku nebo průjem. Tyto příznaky jsou obvykle mírné a začínají postupně. Někteří lidé se nakazí, ale neprojeví se u nich žádné příznaky a necítí se nemocni. Většina lidí (asi 80 %) se z nemoci zotavuje, aniž by potřebovala zvláštní léčbu. Přibližně u 1 ze 6 lidí, kteří onemocní COVID-19, dochází k propuknutí závažnějších příznaků a rozvíjí se u nich dýchací obtíže. Starší lidé a ti, kteří již trpí některým chronickým onemocněním jako je vysoký krevní tlak, onemocnění srdce nebo cukrovka, jsou více ohroženi závažnější formou onemocnění COVID-19. Lidé s horečkou, kašlem a dýchacími obtížemi by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Jak se virus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem, primárně kontaktem s infikovanou osobou, která zejména při mluvení, kašlání a kýchání šíří infekční kapénky na své okolí. Přenos je možný také dotykem předmětů čerstvě kontaminovanými sekrety infikovaného člověka a následným dotykem očí, nosu či úst. Virus zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaká je inkubační doba?

V současnosti se předpokládá, že inkubační doba trvá zpravidla 2-10 dní, nejčastěji však bývá 5-6 dní (max. 14 dní).

Jak dlouho je pacient s koronavirem nakažlivý?

Pacient je nakažlivý minimálně jeden den před propuknutím příznaků, po celou dobu onemocnění a až 2 dny po odeznění symptomů. Jde však zatím pouze o předpoklady.

Jak se onemocnění léčí?

Pro infekci COVID-19 není v současnosti k dispozici žádná specifická antivirová léčba. Léčba je tudíž symptomatická, tzn., že jsou u pacienta zmírňovány projevy onemocnění, např. léky na snížení horečky. Léčba je vždy individuální a vychází z konkrétních potřeb pacienta. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky a množství symptomů onemocnění COVID-19 se dá úspěšně léčit. Vysokou účinnost symptomatické léčby potvrzuje na svých stránkách i Světová zdravotnická organizace.

Často kladené otázky

Kdo je onemocněním ohrožen?

Nejvíce ohroženi jsou především lidé s úzkým kontaktem s osobou, která se koronavirem nakazila (např. rodinní příslušníci, zdravotnický personál bez ochranných prostředků). Infekcí mohou být ohroženy i osoby, které přicestovaly z rizikových oblastí a nevědomky se dostaly do kontaktu s nakaženou osobou.

Jak správně postupovat při podezření na COVID-19?

Rozhodně neplatí, že každý, kdo má teplotu a nějaké respirační potíže, trpí onemocněním COVID-19!

Každý případ infekce koronavirem musí být charakteristický epidemiologickými kritérii (daný jedinec byl v ohnisku nákazy či v kontaktu s prokazatelně nakaženou osobou), a také klinickými kritérii (vykazuje příznaky, které jsou charakteristické pro toto onemocnění).

Pokud jste se nedávno vrátili z rizikové oblasti a do 14-ti dnů od návratu se u Vás objevila horečka nad 38˚, kašel nebo potíže s dýcháním, nebo jste se dostali do kontaktu s prokazatelně nakaženou osobu, řiďte se těmito pokyny:

 • Zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi.
 • Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, případně zdravotnickou záchrannou službu a informujte je o svém zdravotním stavu a o pobytu v rizikové oblasti.
 • Pokud jste byli vyzvání k vyšetření, postupujte podle pokynů zdravotníka.
 • Nejezděte hromadnou dopravou!
 • Buď budete hospitalizovaní, nebo Vám bude nařízena domácí izolace, která potrvá přinejmenším tak dlouho, dokud nebude potvrzen negativní nález.
 • Informujte o situaci svého zaměstnavatele.

Jak se chránit?

Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
 • dodržovat základní hygienická pravidla a zvýšenou hygienu rukou;
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
 • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

 

Videa