Dlouhodobá lůžková péče

 • Vamed
 • 17.10.2017

Oddělení dlouhodobé lůžkové péče poskytuje ústavní péči zaměřenou na ošetřovatelskou péči klientů s dlouhodobými chorobami.

Pacienti jsou přijímáni z akutních oddělení nemocnic v Příbrami a Benešově, dále pak na doporučení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Na oddělení ošetřujeme stavy po úrazech, operacích, s chronickými kožními defekty, po cévních mozkových příhodách, po interních hospitalizacích,dále pacienty imobilní, inkontinentní, s nutností výživy sondou, pacienty s demencí a v neposlední řadě i pacienty v terminálním stadiu onemocnění.

Oddělení má 60 lůžek na 2 stanicích. Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Primář oddělení

MUDr. Agnieszka Kulíková
Tel.: +420 318 841 541
E-mail:

Lékaři

MUDr. Agnieszka Kulíková
MUDr. Hana Čermáková
MUDr. Ivan Stolařík
MUDr. Renáta Zelenková

Vrchní sestra – stanice DP 1

Marie Hřebejková
Tel.: +420 318 841 541
E-mail: 

Vrchní sestra – stanice DP 2

Lenka Marešová
Tel.: +420 318 841 522
E-mail:

Kontakty

Tel.: +420 318 841 541

Umístění

1. stanice – přízemí lůžkové části nemocnice
2. stanice – 2. patro lůžkové části nemocnice

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče (DIOP)

 • Vamed
 • 17.10.2017

Pracoviště DIOP

poskytuje intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou ošetřovatelskou péči zejména o dýchací cesty.

DIOP poskytuje péči pacientům překládaným z akutní intenzivní péče s postupným přechodem do léčebny dlouhodobě nemocných či obdobného pracoviště. Rovněž zabezpečuje hospitalizaci dlouhodobého charakteru pro apaliky. DIOP není určena pacientům, u kterých při hospitalizaci v následné lůžkové péči došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

K dispozici je dostupnost laboratoří, radiodiagnostiky, konziliárních služeb: chirurgie, interna, neurologie apod. Léčebná, ošetřovatelská péče, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a další návazná péče je poskytována se zaměřením na spolupráci s rodinami nemocných.

 

Lékaři oddělení NIP/DIOP

MUDr. Hana Čermáková
MUDr. Sergej Jurčenko
MUDr. Pavel Kastner
MUDr. Petr Svatek
MUDr. Ivan Šedivý

Vrchní sestra

Bc. Lenka Kratochvílová
Tel.: +420 318 841 548
E-mail: 

Kontakty

Tel.: +420 318 841 548

Umístění

1. patro lůžkové části nemocnice

Následná intenzivní péče (NIP)

 • Vamed
 • 17.10.2017

Pracoviště následné intenzivní péče (NIP) slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od UPV na ARO či JIP. Péče NIP je poskytována podle Zákona č. 372/2011, § 9, odst. 2), písm. c).

Hlavním posláním pracovišť NIP je rychlé a bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče DIOP, standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče či propuštění do domácí péče včetně případů s nutnosti domácí plicní ventilaci (DUPV).

Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, nefrologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Externí lékaři

MUDr. Ing. Vladimír Dvořák

Vrchní sestra NIP 1

Bc. Miroslava Kudrnová
Tel.: +420 318 841 586
E-mail:

Vrchni sestra NIP 2

Bc. Miroslava Kudrnová
Tel.: +420 318 841 542
E-mail: 

Kontakty

Tel.: stanice NIP 1 +420 318 841 587, 588
Tel.: stanice NIP 2 +420 318 841 531, 532

Umístění

stanice NIP 1 – přízemí lůžkové části nemocnice
stanice NIP 2 – 1. patro lůžkové části nemocnice

Jednodenní péče na lůžku (JPL)

 • Vamed
 • 17.10.2017

Jednodenní péče na lůžku (JPL)

Naše oddělení poskytuje léčebnou péči v širokém spektru elektivních (plánovaných) výkonů menšího rozsahu v oboru chirurgie a urologie.

Břišní chirurgie:

plánované laparoskopické operace žlučníku, operace kýl, dále diagnostické laparoskopie a rozrušení srůstů.

Cévní chirurgie:

operace varixů dolních končetin klasicky a miniinvazivní metodou radiofrekvenční ablace (RFA)

Další operační výkony:

operace hemoroidů včetně miniinvazivní metody HAL, operace nezhoubných útvarů prsu, dále operace podkožních útvarů, lupavých prstů, šití šlach, excize névů /kožních znamének/ exstirpace dalších kožních a podkožních útvarů např. lipomů, ateromů, ganglií a dalších.

Urologie:

operace fimózy, varikokély, punkce prostaty, operace vodní kýly, cystoskopie.

Nabízíme Vám

– tým zkušených chirurgů, urologů a anesteziologů
– individuální přístup ohleduplného a přívětivého personálu
– provedení operačního výkonu s minimální čekací dobou
– nejnovější léčebné postupy s použitím moderní zdravotnické techniky

Dokumenty ke stažení

Koncepce jednodenní chirurgie (jednodenní péče na lůžku – JPL)

Jednodenní chirurgie znamená krátkou dobu hospitalizace po plánovaném (ne akutním) operačním výkonu. V závislosti na typu a rozsahu operačního zákroku může jít pacient ještě tentýž den případně další den domů, ale pokud to stav pacienta vyžaduje, je hospitalizace prodloužena po potřebnou dobu léčení.

Výhody jednodenní chirurgie:

1. minimální čekací doba
2. zkrácení doby léčení
3. snížení možnosti infekčních komplikací spojených s léčením
4. minimalizace předoperačního stresu – operace následuje několik hodin od přijetí do nemocnice
5. minimalizace pooperačního stresu – pacient tráví větší část pooperační doby doma ,ve svém známém prostředí a se svou rodinou

Vedoucí lékař

MUDr. Karel Pejša
Tel.: +420 318 841 539
E-mail: 

Lékaři

MUDr. Karel Pejša – chirurgie
MUDr. Martin Kindl – chirurgie
MUDr. Marian Kožárik – chirurgie
MUDr. Jiří Zvěřina – urologie

Externí lékaři

MUDr. Petr Znojemský – ortopedie
MUDr. Jan Frýba – ortopedie
MUDr. Libor Urbánek, Ph.D. – ortopedie
MUDr. Michal Sys – urologie
MUDr. Miroslav Štrbavý – urologie
MUDr. Jan Hušek – chirurgie

Vrchní sestra

Mgr. Martina Nosianová
Tel.: +420 318 841 537
E-mail:

Staniční sestra operačních sálů a CS

Radmila Vrbinská
Tel.: +420 318 841 537
e-mail: 

Kontakty

Tel.: +420 318 841 537

Objednání termínu hospitalizace / operace:

Tel.: +420 318 841 561

Umístění

1. patro lůžkové části nemocnice

RFA

Varixy dolních končetin představují rozšíření podkožních žil dolních končetin. Operace radiofrekvenční ablací (RFA) je alternativou ke klasické operační technice používané v České republice.

Rozdíl ke klasické operaci je ten, že nedochází k odstranění celého nebo části hlavního žilního povrchového kmene, ale k jeho uzávěru uvnitř průsvitu pomocí odporového zahřívání s následným smrštěním a uzávěrem jak hlavního kmene, tak i vyústění všech větví, podobně jako při operaci laserem, ale nižší teplotou – šetrněji. Energie potřebná k tomuto uzávěru je přenášena do příslušné lokality speciálním katétrem do místa varikózního uzlu nebo perforátoru pomocí kabelu od generátoru. Tím, že dochází k destrukci jen žilního kmene, není okolí poškozeno jako při klasické operaci. Výkon ve srovnání s klasickou operací má kratší dobu rekonvalescence s minimální bolestivostí. Pacienti se po takovém zákroku typicky vrací ke svým běžným činnostem druhý den po propouštění z nemocnice.

Operace je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (cca 15 000 Kč).

HAL

Nová miniinvazivní metoda k léčení hemoroidů, kdy pomocí přístroje HAL-Doppler a jeho ultrazvukové sondy chirurg vyhledá přívodné tepny zásobující hemoroidy a tyto tepny podváže. Tím dojde ke zmenšení až vymizení hemoroidů. Tato metoda je v podstatě nebolestivá a umožňuje pacienta propustit ještě v den operace nebo první pooperační den domů. Další den po propuštění již může pacient vykonávat svoje zaměstnání.

Operace je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (cca 5 000 Kč).

Kýlní program

Kýly stěny břišní operujeme jak laparoskopicky tak i klasicky. Při těchto operacích vycházíme z našich zkušeností z práce kýlního centra. Proto při laparoskopických výkonech aplikujeme nejmodernější materiály, které jsou i částečně vstřebatelné včetně jejich fixace pomocí vstřebatelných lepidel či klipů a dále při otevřených operacích kýl využíváme nejmodernější operační metody a materiály jako jsou např.trojitě jištěné odlehčené a částečně vstřebatelné síťky. Podobně se snažíme postupovat i při operacích velkých či recidivujících kýl stěny břišní.

Lůžková péče

 • Vamed
 • 17.10.2017

Neurologie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Neurologická ambulance

Neurologická ambulance zabezpečuje ambulantní a konziliární činnost.

Ordinační hodiny – MUDr. Roman Kalkus

Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý 08:00 – 12:00  12:30 – 16:00
Středa
Čtvrtek  
Pátek

Sestra

Jana Dlouhá

Objednávky na tel. čísle +420 318 841 500 (recepce) nebo +420 318 841 506 (ordinace – pro objednání  k vyšetření volat v době 14.30 – 15.30).

 

Ordinační hodiny – MUDr. Karolína Petříková

Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek 09:00 – 12:00  12:30 – 13:00 (pouze konzília)
Pátek

Sestra

Jana Dlouhá

Objednávky na tel. čísle +420 318 841 500 (recepce).

Lékaři

MUDr. Karolína Petříková
MUDr. Roman Kalkus

Kontakty

Tel.: +420 318 841 506

Umístění

1. patro polikliniky

Ortopedie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Ortopedická poradna

Ortopedická poradna zabezpečuje činost poradny a konziliární činnost pro potřeby Nemocnice Sedlčany.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí
Úterý  8:00 – 12:00 pouze každé první úterý v měsíci – MUDr. Urbánek
lékař ordinuje ve 3. patře polikliniky (endoskopická ambulance)
Středa 8:00 – 12:00      12:30 – 15:00 MUDr. Frýba, MUDr. Znojemský
lékař ordinuje ve 3. patře polikliniky  (urologická ambulance)
Čtvrtek
Pátek 8:00 – 14:00 MUDr. Hamberger Ondřej
lékař ordinuje ve 3. patře polikliniky (urologická ambulance)

Objednávky MUDr. Frýba, MUDr. Znojemský na tel. čísle +420 725 843 013
Objednávky MUDr. Hamberger na tel. čísle +420 318 841 500

Lékaři

MUDr. Petr Znojemský
MUDr. Jan Frýba
MUDr. Libor Urbánek, PhD.
MUDr. Ondřej Hamberger

Sestra

Radmila Vrbinská
Mgr. Martina Nosianová
Jana Burdová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 582 – 3. patro (MUDr. Frýba, MUDr. Znojemský, MUDr. Hamberger)
Tel.: +420 318 841 580 – 3. patro (MUDr. Urbánek)

E-mail:

Umístění

3. patro polikliniky

Sonografie

 • Vamed
 • 16.10.2017

Sonografické pracoviště

 

Sonografické pracoviště má jednu vyšetřovnu vybavenou ultrazvukovým přístrojem Philips Affinity 30. Provádíme vyšetření břišních orgánů, urogenitálního systému, štítné žlázy, slinných žláz, měkkých tkání a podkoží, žilního a tepenného systému i kyčlí kojenců. Pacienti jsou objednáváni, statimová vyšetření se provádí ihned, výsledek je k dispozici ihned.

Objednávky a informace na tel. č. +420 318 841 567

 

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí 08:30 – 12:00    12:30 – 14:30 prim. MUDr. Konvalinková
Úterý 08:30 – 12:00    12:30 – 15:00 MUDr. Kuklík
Středa 08:30 – 12:00    12:30 – 14:30 prim. MUDr. Konvalinková
Čtvrtek 08:30 – 12:00    12:30 – 14:30 prim. MUDr. Konvalinková
Pátek 08:30 – 11:00 prim. MUDr. Konvalinková
Pondělí a středa na objednání pro pacienty žilní poradny MUDr. Kindl

 

Sestry

Marie Křížová
Eva Trmalová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 567

Umístění

Přízemí polikliniky

Radiodiagnostika

 • Vamed
 • 16.10.2017

Pacienti, kteří přicházejí na vyšetření, musí mít doporučení odesílajícího lékaře.

RDG pracoviště má dvě snímkovny, jsou prováděna veškerá skiagrafická vyšetření – kostí, kloubů, plic, břicha, lebky i páteře. Dále provádíme VUG – vyšetření s kontrastní látkou, na které jsou pacienti objednáváni, ostatní vyšetření se provádějí bez objednání.
U statimových vyšetření je popis proveden neodkladně, u ostatních 2.den.
Dále se provádějí vyšetření RTG pojízdným přístrojem pacientů na lůžku a vyšetření na chirurgickém operačním sále.

Objednávky a informace na tel. č. +420 318 841 568

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny
Pondělí 07:00 – 20:00
Úterý 07:00 – 20:00
Středa 07:00 – 20:00
Čtvrtek 07:00 – 20:00
Pátek 07:00 – 20:00
Sobota  07:00 – 19:00
Neděle  07:00 – 19:00
Svátky  07:00 – 19:00

 

Primářka RDG oddělení

MUDr. Hana Konvalinková
Tel.: +420 318 841 577, 567

Vedoucí RTG laborantka

Libuše Hesová
Tel.: +420 318 841 569

Kontakty

Tel.: +420 318 841 568

Umístění

Přízemí polikliniky

Rehabilitační lékařství

 • Vamed
 • 16.10.2017

Rehabilitační ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch pohybového aparátu z různých příčin (degenerativních, poúrazových, vývojových, neurologických apod.).

V péči naší ambulance jsou pacienti všech věkových kategorií. Provádíme rozbor příčin obtíží pohybového aparátu, základní diagnostiku a navržení léčebného postupu dle individuálních potřeb pacienta. V případě potřeby rehabilitační lékař navrhuje hospitalizaci na lůžkovém oddělení ve spolupráci s lékaři jiných odborností, využívá laboratorní, UZV a RTG diagnostiku. Dále rehabilitační lékař navrhuje kompenzační rehabilitační pomůcky, lázeňskou a ústavní rehabilitační léčbu.
Součástí rehabilitačního vyšetření je návrh procedur vykonávaných fyzioterapeuty na našem nelůžkovém oddělení: máme rozmanité možnosti elektroléčby, teploléčbu, vodoléčbu, individuální LTV, cvičení s pomůckami.

V rehabilitační ambulanci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického nebo odborného lékaře.

Ordinační hodiny

Pondělí 08:00 – 12:30    13:00-13:30 MUDr. Jana Benetinová
Úterý 08:00 – 12:30    13:00-15:30 MUDr. Jana Benetinová
Středa 08:00 – 12:30    13:00-13:30 MUDr. Jana Benetinová
Čtvrtek   08:00 – 12:30    13:00-16:00
MUDr. Jana Benetinová
Pátek 08:00 – 12:30    13:00-15:30
MUDr. Jana Benetinová

 

Dokumenty ke stažení

Objednání k vyšetření na rehabilitačním oddělení: 7:00-12:00   13:00 – 14:00, Tel.: +420 318 841 596

 

Primářka

MUDr. Jana Benetinová

Kontakty

Tel.: +420 318 841 596

Umístění

U budovy ředitelství

Rozsah ambulantní rehabilitační péče

Elektroterapie

 • diadynamik (DD proudy)
 • IF proudy
 • TENS proudy
 • Traberty
 • rebox
 • elektrostimulace
 • elektrogymnastika
 • ultrasonoterapie (ultrazvuk pulzní, kontinuální)
 • Pneuven (lymfodrenáže)
 • magnetoterapie

Teploléčba

 • nahřívání pomocí rašelinových nosičů tepla
 • infrazářič – Solux

Léčebná tělesná výchova

 • individuální léčebná tělesná výchova dle diagnozy pacienta
 • kineziologický rozbor
 • měkké a mobilizační techniky
 • reflexní masáže
 • cvičení dle Mc Kenzie
 • senzomotorika
 • spirální dynamika
 • cvičení na míči
 • overball
 • cvičení na přístrojích
 • cvičení na balančních plochách

Vodoléčba

 • vířivá lázeň na horní končetiny

Poskytujeme i možnost rehabilitační péče, která není hrazena zdravotními pojišťovnami:

Laserotherapie
Kineziotaping
Masáže: lymfodrenáž (nutná konzultace s lékařem), baňkování, lávovými kameny

V případě zájmu o služby bez předpisu lékaře (služby nehrazené ze zdravotního pojištění) je možné dohodnout individuální termín na telefonu: +420 318 841 596.

Rehabilitační péče na lůžkových odděleních

Poskytujeme rehabilitaci na všech lůžkových odděleních Nemocnice Sedlčany. Rehabilitační lékař zajišťuje konziliární vyšetření pacientů zde hospitalizovaných na požádání kmenových lékařů. Fyzioterapeuti dle ordinace rehabilitačního lékaře i kmenových lékařů vykonávají denní rehabilitační péči u lůžek pacientů.

1 2 3