Jednodenní péče na lůžku (JPL)

  • Vamed
  • 17.10.2017

Jednodenní péče na lůžku (JPL)

Naše oddělení poskytuje léčebnou péči v širokém spektru elektivních (plánovaných) výkonů menšího rozsahu v oboru chirurgie a urologie.

Břišní chirurgie:

plánované laparoskopické operace žlučníku, operace kýl, dále diagnostické laparoskopie a rozrušení srůstů.

Cévní chirurgie:

operace varixů dolních končetin klasicky a miniinvazivní metodou radiofrekvenční ablace (RFA)

Další operační výkony:

operace hemoroidů včetně miniinvazivní metody HAL, operace nezhoubných útvarů prsu, dále operace podkožních útvarů, lupavých prstů, šití šlach, excize névů /kožních znamének/ exstirpace dalších kožních a podkožních útvarů např. lipomů, ateromů, ganglií a dalších.

Urologie:

operace fimózy, varikokély, punkce prostaty, operace vodní kýly, cystoskopie.

Nabízíme Vám

– tým zkušených chirurgů, urologů a anesteziologů
– individuální přístup ohleduplného a přívětivého personálu
– provedení operačního výkonu s minimální čekací dobou
– nejnovější léčebné postupy s použitím moderní zdravotnické techniky

Dokumenty ke stažení

Koncepce jednodenní chirurgie (jednodenní péče na lůžku – JPL)

Jednodenní chirurgie znamená krátkou dobu hospitalizace po plánovaném (ne akutním) operačním výkonu. V závislosti na typu a rozsahu operačního zákroku může jít pacient ještě tentýž den případně další den domů, ale pokud to stav pacienta vyžaduje, je hospitalizace prodloužena po potřebnou dobu léčení.

Výhody jednodenní chirurgie:

1. minimální čekací doba
2. zkrácení doby léčení
3. snížení možnosti infekčních komplikací spojených s léčením
4. minimalizace předoperačního stresu – operace následuje několik hodin od přijetí do nemocnice
5. minimalizace pooperačního stresu – pacient tráví větší část pooperační doby doma ,ve svém známém prostředí a se svou rodinou

Vedoucí lékař

MUDr. Karel Pejša
Tel.: +420 318 841 539
E-mail: 

Lékaři

MUDr. Karel Pejša – chirurgie
MUDr. Martin Kindl – chirurgie
MUDr. Marian Kožárik – chirurgie
MUDr. Jiří Zvěřina – urologie

Externí lékaři

MUDr. Petr Znojemský – ortopedie
MUDr. Jan Frýba – ortopedie
MUDr. Libor Urbánek, Ph.D. – ortopedie
MUDr. Michal Sys – urologie
MUDr. Miroslav Štrbavý – urologie
MUDr. Jan Hušek – chirurgie

Vrchní sestra

Mgr. Martina Nosianová
Tel.: +420 318 841 537
E-mail:

Staniční sestra operačních sálů a CS

Radmila Vrbinská
Tel.: +420 318 841 537
e-mail: 

Kontakty

Tel.: +420 318 841 537

Objednání termínu hospitalizace / operace:

Tel.: +420 318 841 561

Umístění

1. patro lůžkové části nemocnice

RFA

Varixy dolních končetin představují rozšíření podkožních žil dolních končetin. Operace radiofrekvenční ablací (RFA) je alternativou ke klasické operační technice používané v České republice.

Rozdíl ke klasické operaci je ten, že nedochází k odstranění celého nebo části hlavního žilního povrchového kmene, ale k jeho uzávěru uvnitř průsvitu pomocí odporového zahřívání s následným smrštěním a uzávěrem jak hlavního kmene, tak i vyústění všech větví, podobně jako při operaci laserem, ale nižší teplotou – šetrněji. Energie potřebná k tomuto uzávěru je přenášena do příslušné lokality speciálním katétrem do místa varikózního uzlu nebo perforátoru pomocí kabelu od generátoru. Tím, že dochází k destrukci jen žilního kmene, není okolí poškozeno jako při klasické operaci. Výkon ve srovnání s klasickou operací má kratší dobu rekonvalescence s minimální bolestivostí. Pacienti se po takovém zákroku typicky vrací ke svým běžným činnostem druhý den po propouštění z nemocnice.

Operace je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (cca 15 000 Kč).

HAL

Nová miniinvazivní metoda k léčení hemoroidů, kdy pomocí přístroje HAL-Doppler a jeho ultrazvukové sondy chirurg vyhledá přívodné tepny zásobující hemoroidy a tyto tepny podváže. Tím dojde ke zmenšení až vymizení hemoroidů. Tato metoda je v podstatě nebolestivá a umožňuje pacienta propustit ještě v den operace nebo první pooperační den domů. Další den po propuštění již může pacient vykonávat svoje zaměstnání.

Operace je hrazena zdravotními pojišťovnami, není jimi však hrazen spotřebovaný materiál – sonda (cca 5 000 Kč).

Kýlní program

Kýly stěny břišní operujeme jak laparoskopicky tak i klasicky. Při těchto operacích vycházíme z našich zkušeností z práce kýlního centra. Proto při laparoskopických výkonech aplikujeme nejmodernější materiály, které jsou i částečně vstřebatelné včetně jejich fixace pomocí vstřebatelných lepidel či klipů a dále při otevřených operacích kýl využíváme nejmodernější operační metody a materiály jako jsou např.trojitě jištěné odlehčené a částečně vstřebatelné síťky. Podobně se snažíme postupovat i při operacích velkých či recidivujících kýl stěny břišní.