Změna primáře na oddělení dlouhodobé lůžkové péče

  • Nemocnice Sedlčany
  • 18.4.2023

MUDr. Ivan Stolařík, se rozhodl ukončit svoji činnost na pozici primáře oddělení dlouhodobé lůžkové péče.
Na pozici primáře byl pan doktor neuvěřitelných 24 let, během kterých vybudoval pevné a stabilní lůžkové oddělení. Jeho vedení bylo vždy založeno na nejvyšších standardech kvality poskytované péče. Svou vstřícností a empatií je proslulý u pacientů i rodinných příslušníků. Svým kolegům a podřízeným byl vždy velkou oporou a vzorem pro svou neutuchající energii, osobní podporu a zásadovost.
Chtěli bychom panu primáři velice poděkovat za jeho obrovský přínos pro oddělení, kde se soustředil na rozvoj léčby chronických ran. Díky jeho zarputilosti vyléčit každou ránu neodešel nikdy pacient domů nedoléčený a jeho pověst přivádí do Sedlčan opakovaně pacienty i z jiných regionů. Jeho péče i o velmi komplikované případy, často na pomezí akutní péče, je vysoce nadstandardní a tvoří z oddělení vyhledávané pracoviště. Děkujeme za skvělé výsledky, nejen po stránce administrativně-organizační, ale především v rovině lidské a profesní.
Jsme rádi, že pan primář bude v našem kolektivu i nadále pokračovat na pozici lékaře.

Rádi bychom Vás informovali, že od 1.4.2023 bude funkci primáře oddělení vykonávat MUDr. Barbora Daňhová.
Paní doktorka má s vedením oddělení bohaté zkušenosti a je známá svým životním optimismem a laskavým a milým přístupem k pacientům.
Přejeme paní primářce hodně zdraví a štěstí v nové pracovní pozici a těšíme se na spolupráci.