Vánoční besídka

  • Nemocnice Sedlčany
  • 19.12.2018

V pondělí odpoledne zněla chodbou následné péče vánoční hudba.
ZUŠ Sedlčany si pro naše pacienty připravila vánoční besídku. Komu to zdravotní stav dovolil přišel se na vystoupení podívat. Pásmo bylo pestré. Zpívali jsme koledy, tancovali, hráli na flétnu a velký úspěch měly také dudy….. Pod vedením svých učitelů se nám představily děti všech věkových kategorií. Přítomné převážně babičky byly velice vděčné publikum, které každé vystoupení odměnilo velkým potleskem a nechyběly ani slzičky štěstí a dojetí…….
Velký dík celé ZUŠ Sedlčany.