Vánoční besídka

  • Nemocnice Sedlčany
  • 20.12.2019

Předvánoční čas si naši pacienti zpestřili Vánoční besídkou, kterou přímo pro nás připravila ZUŠ Sedlčany. Úžasné vystoupení plné hudby, tance i recitace dojalo nejen přítomné dámy, ale dojetí bylo tentokrát vidět i na pánském publiku. Děkujeme ZUŠ za celoroční skvělou spolupráci.