Obnovení provozu ambulancí a poraden

  • Nemocnice Sedlčany
  • 23.4.2020

Milí pacienti, přinášíme Vám dobrou zprávu! Postupně obnovujeme provoz ambulancí a odborných poraden, včetně fyzioterapie, rehabilitace a infuzní terapie. Během následujících 14 dnů, začnou ordinovat všechny ambulance a poradny (některé v omezeném režimu). Aktuální seznam otevřených ambulancí a poraden včetně ordinačních hodin naleznete na  https://www.nemocnice-sedlcany.cz/provoz-nemocnice/
I nadále je však nutné dodržovat přísná protiepidemiologická opatření, abychom chránili Vás, zdravotníky i hospitalizované pacienty. Přístup do nemocnice je možný pouze hlavním vchodem z náměstí, kde stále probíhá kontrola pacientů. Těšíme se na Vás!