Nedostupnost telefonních linek

  • Nemocnice Sedlčany
  • 29.9.2021

30.9.2021 v době 15:30-17:30 může docházet k výpadku telefonních pevných linek z důvodu servisních prací na telefonní ústředně.

Mobilní telefon na chirugickou ambulanci: +420 725 843 021.

Děkujeme za pochopení.