Dětský den

  • Nemocnice Sedlčany
  • 10.6.2018

Nedělní odpoledne patřilo našim dětem. Začali jsme deštěm, kroupami, ale pak se počasí umoudřilo, vysvitlo nám sluníčko a děti mohly vyrazit plnit úkoly na stanoviště. Chůze po laně, skákání v pytli, chytání ryb, házení na terč, poznávání ovoce a zeleniny děti moc bavilo. Velký úspěch měla také sanitka u které si děti zkoušely obvázat rány a došlo i na houkání sirény…
Celé odpoledne jsme měli možnost povozit se na poníkovi, na loďce a nesmělo chybět ani oblíbené malování na obličej…
Poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a pomohli tak vytvořit skvělou atmosféru. Další dík patří našim kolegům, kteří se zapojili do programu a celé odpoledne se našim dětem věnovali – Mirka Kudrnová, Lenka Kratochvílová, Michal Řepa a Michal Kozel. Obrovské poděkování patří také TK Slimka Sedlčany, který nám pomohl se zajištěním celého dětského dne.
Dále děkujeme školní družině 1. ZŠ Sedlčany za zapůjčení rekvizit, Tatranu Sedlčany – oddílu kanoistiky za zapůjčení dětských záchranných vest. Velký dík patří firmám Cheirón a.s., Hartmann-Rico a.s. a Tiskárna Macík s.r.o. za věnování reklamních předmětů pro děti a v neposlední řadě resortu Hulín, který nám umožnil využít prostory svého areálu a po celou dobu našeho dětského dne se o nás vzorně staral.