Odborný seminář

  • Nemocnice Sedlčany
  • 9.12.2019

Na předvánoční seminář pro lékaře jsme pozvali prof. MUDr. Štěpána Svačinu, DrSc. internistu-obezitologa, který neodmítl a i přes svůj přeplněný program nám věnoval svůj čas. Téma „nové poznatky v léčbě obezity“ zaujalo všechny přítomné, neboť jde bohužel o čím dál větší problém naší společnosti. Vyčerpávající přednáška se nesla v přátelském duchu a nechyběla ani následná diskuze s přítomnými lékaři.