Endoskopie

 

  • Program kolorektálního screeningu v ČR – leták
  • Osvědčení MZ ČR o zařazení do Programu screeningu nádorů kolorekta