Kardiologická ambulance

Kardiologie je součástí interní ambulance.

Echokardiografie je ultrazvukové vyšetření srdce a cév resp. krevního průtoku v srdečně cévním systému. Principem vyšetření je zobrazení srdce a cév pomocí ultrazvukových vln, při kterém se zhodnotí funkce srdce, jeho velikost, stav chlopní a průtok srdečními oddíly a cévami. Vyšetření se provádí“ přes hrudník“(transthorakálně) a není pro nemocného zatěžující, nebolestivé a lze jej podle potřeby opakovat.
V průběhu echokardiografického vyšetření zjišťujeme velikost a funkci srdečních oddílů, hodnotíme stav srdečních chlopní a stanovujeme průběh toku krve v srdci
V našem pracovišti vyšetření provádíme na moderním ultrazvukovém přístroji GE Vivid 5 jednorozměrné i dvojrozměrné spolu s barevným mapováním včetně vyšetření hluboce uložených v hrudníku cév, které odstupují ze srdce.

Ordinační hodiny

Ordinační hodiny Lékař
Středa 08:00 – 12:00
12:30 – 15:00
MUDr. Karolína Hlavová (ECHO)

Ergometrie je vyšetřovací metoda, která lékaři umožní sledovat práci vašeho srdce při zátěži. K vyšetření se používá bicyklový ergometr.
V průběhu vyšetření lékař sleduje EKG křivku a tepovou frekvenci při různých intenzitách zátěže.Vyšetření je fyzicky náročné, 12 hodin před testem by testovaný neměl pít alkohol ani kouřit, někdy je nutná úprava léků. Na vyšetření si vezměte s sebou ručník, pití a sportovní obuv. Vyšetření je nutné odložit, probíhá-li u Vás akutní zánětlivé onemocnění.
Pacienti se objednávají na ergometrické vyšetření na základě doporučení praktického lékaře, kardiologa, internisty nebo lékaře jiné odbornosti.

Objednávat se lze osobně nebo telefonicky v ambulanci v době od 7:00 do 15:30, kontakt 318 841 564.

Lékaři
MUDr. Karolína Hlavová

Sestry
Dana Havrlová
Miloslava Šimková

Kontakty
Tel.: +420 318 841 564
Fax: +420 318 841 516

Umístění
1. patro polikliniky