POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Kontakty
Kudy k nám

Pokud jste se rozhodli využít našich služeb a nejste si jisti, jak se k nám dostat, pak jsou tyto informace určeny právě Vám.

Nemocnice provozovaná společností MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. se nachází v centru města Sedlčany přímo na jeho náměstí, ve Středočeském kraji, přibližně 65 km jižně od Prahy, mezi Benešovem a Příbramí. Mimo vlastního dopravního prostředku se do Sedlčan můžete také dopravit autobusem nebo vlakem.

Autobusové a vlakové spojení lze snadno zjistit na stránkách: www.cd.cz, www.csad.cz, www.idos.cz. Při použití vlastního dopravního prostředku můžete využít placeného městského parkoviště, které je situováno přímo proti hlavnímu vchodu do areálu naší nemocnice.

Za hlavním vchodem nemocnice se po levé straně nachází recepce, kde Vám naše pracovnice poskytnou veškeré další potřebné informace. Zaměstnanci recepce na Vaše požádání (také telefonické na tel. čísle +420 318 841 500) sdělí ordinační dobu ambulancí a přítomnost zdravotního personálu na pracovišti. Toto pracoviště slouží klientům také k úhradě regulačních poplatků.


Zobrazit mapu na www.google.cz

Kontakty

MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.
Tyršova 161
264 01 Sedlčany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81615.

IČ: 26429683
DIČ: CZ699001224

Bankovní spojení:
Deutsche Bank AG, pobočka Praha
č. účtu: 3123600018/7910

Tel.: +420 318 841 500 (tel. ústředna)
Fax: +420 318 841 516
E-mail: info.sed@mediterra.cz

ID datové schránky: bxbk2qm

Kontakt pro média:

TISKOVÉ CENTRUM VAMED MEDITERRA

 

Vedení nemocnice

Ing. Filip Zítko
provozní ředitel, jednatel

tel.: +420 318 841 510
filip.zitko@mediterra.cz

prim. MUDr. Sergej Jurčenko
lékařský ředitel, jednatel

tel: +420 318 841 584
sergej.jurcenko@mediterra.cz

Bc. Miroslava Kudrnová
ředitelka pro ošetřovatelskou péči

tel: +420 318 841 515
miroslava.kudrnova@mediterra.cz

 

Správa nemocnice

Jaroslava Hašková
asistentka ředitelů, personalistka

tel.: +420 318 841 571
jaroslava.haskova@mediterra.cz

Miloš Opočenský
vedoucí referátu ZP a IS

tel.: +420 318 841 512
milos.opocensky@mediterra.cz

Libor Ptáček
správce IS (IT)

tel.: +420 318 841 512
libor.ptacek@mediterra.cz

Ing. Zdeňka Jedličková
Ekonom
tel.: +420 318 841 513
zdenka.jedlickova@mediterra.cz

Marie Šarmirová
mzdová účetní

tel.: +420 318 841 514
marie.sarmirova@mediterra.cz
Martina Firstová
finanční účetní, pokladna
tel.:+420 318 841 511
martina.firstova@mediterra.cz
Libuše Šebánková
finanční účetní
tel.: +420 318 841 511
libuse.sebankova@mediterra.cz
Bc. Jana Zelenková
referentka nákupu, správa objektu
tel.: +420 318 841 524
jana.zelenkova@mediterra.cz
Iveta Růzhová
manažer pro zdravotní techniku
tel.: +420 318 841 547
iveta.ruzhova@mediterra.cz
Mgr. Jana Švejdová
sociální pracovnice
tel.: +420 318 841 521
jana.svejdova@mediterra.cz

Kontakty na pracoviště nemocnice

Jednodenní péče lůžku (JPL)

MUDr. Karel Pejša
vedoucí lékař
tel.: +420 318 841 561
karel.pejsa@mediterra.cz
Pavla Kalistová
vrchní sestra
tel.: +420 318 841 537
pavla.kalistova@mediterra.cz
dospávací lůžka chirurgie tel.: +420 318 841 537
expektační lůžka chirurgické a interní ambulance tel.: +420 318 841 537

Chirurgická ambulance

MUDr. Karel Pejša
vedoucí lékař ambulancí chirurgických oborů

tel.: +420 318 841 561
karel.pejsa@mediterra.cz

Mgr. Martina Nosianová
vrchní sestra ambulancí chirurgických oborů

tel.: +420 318 841 561
martina.nosianova@mediterra.cz

chirurgická ambulance tel.: +420 318 841 561
poradny (flebologická/žilní, kýlní, mammární, proktologická) tel.: +420 318 841 582
ortopedická poradna tel.: +420 725 843 013

Endoskopická ambulance

MUDr. Marián Kožárik
vedoucí lékař
tel.: +420 318 841 580
marian.kozarik@mediterra.cz

Urologická ambulance

MUDr. Jiří Zvěřina
vedoucí lékař
tel.: +420 318 841 582

Plicní ambulance

MUDr. Jindřich Kaňa
vedoucí lékař
tel.: +420 318 841 570
trnamb.sed@mediterra.cz

Interní oddělení - ambulance

prim. MUDr. Josef Stibor
vedoucí lékař ambulancí interních oborů

tel.: +420 318 841 564
libuse.kvasnickova@mediterra.cz

Dana Havrlová
vedoucí sestra ambulancí interních oborů

tel.: +420 318 841 564
dana.havrlova@mediterra.cz

interní ambulance tel.: +420 318 841 564
diabetologická ambulance tel.: +420 318 841 564
kardiologická ambulance tel.: +420 318 841 565
echokardiografie tel.: +420 318 841 565
ergometrie tel.: +420 318 841 564
neurologická ambulance tel.: +420 318 841 591

Oddělení následné ošetřovatelské péče

MUDr. Ivan Stolařík
primář
tel.: +420 318 841 539
ivan.stolarik@mediterra.cz
Marie Hřebejková
vrchní sestra NP 1
tel.: +420 318 841 541
marie.hrebejkova@mediterra.cz
Lenka Marešová
vrchní sestra NP 2
tel.: +420 318 841 522
lenka.maresova@mediterra.cz

Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

prim. MUDr. Sergej Jurčenko
primář
tel.: +420 318 841 584
sergej.jurcenko@mediterra.cz
MUDr. Ivan Šedivý
vedoucí lékař NIP 1
tel.: +420 318 841 585, 557
ivan.sedivy@mediterra.cz
Květa Havlová
vrchní sestra NIP 1
tel.: +420 318 841 586
kveta.havlova@mediterra.cz
sesterna NIP 1 tel.: +420 318 841 587
tel.: +420 318 841 588
nip.sed@mediterra.cz
MUDr. Pavel Kastner
vedoucí lékař NIP 2, zástupce primáře
tel.: +420 318 841 532, 557
pavel.kastner@mediterra.cz
Bc. Miroslava Kudrnová
vrchní sestra NIP 2
tel.: +420 318 841 542
miroslava.kudrnova@mediterra.cz
sesterna NIP 2 tel.: +420 318 841 531
tel.: +420 318 841 532
nip.sed@mediterra.cz

Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (DIOP)

MUDr. Hana Čermáková
vedoucí lékař
tel.: +420 318 841 548
hana.cermakova@mediterra.cz
Bc. Lenka Kratochvílová
vrchní sestra
tel.: +420 318 841 548
lenka.kratochvílova@mediterra.cz

 

Radiodiagnostika (RDG) a sonografie

MUDr. Hana Konvalinková
primářka
tel.: +420 318 841 577
hana.konvalinkova@mediterra.cz
Libuše Hesová
vedoucí laborantka
tel.: +420 318 841 568
libuse.hesova@mediterra.cz
přijímací kancelář tel.: +420 318 841 568
sonografie tel.: +420 318 841 567

Rehabilitace

MUDr. Jana Benetinová
primářka
tel.: +420 318 841 598
jana.benetinova@mediterra.cz
Bc. Jana Holanová
vedoucí fyzioterapeut
tel.: +420 318 841 583
jana.holanova@mediterra.cz
přijímací kancelář tel.: +420 318 841 596

Dopravní zdravotní služba

Ludmila Petrdlíková
vedoucí DZS

tel.: +420 318 841 555
ludmila.petrdlikova@mediterra.cz

Dispečink DZS

07:00-15:30
Tel.: +420 318 841 555

Soukromé odborné ambulance v areálu nemocnice

Neurologická ambulance
MUDr. Bedřich Rýdl

tel.: +420 318 841 503

Dermatologická ambulance
MUDr. Kateřina Starková

tel.: +420 318 841 504

Oční ambulance
MUDr. Jana Slabá
MUDr. Martina Lišková

tel.: +420 318 841 502

ORL ambulance
MUDr. Zuzana Ferrová

tel.: +420 318 841 517

Revmatologická ambulance
MUDr. Jarmila Pracná

tel.: +420 318 841 501

Ortopedická ambulance
MUDr. Martin Zahradník

tel.: +420 318 841 503

Psychiatrie
MUDr. Patrik Grexa

tel.: +420 318 841 501

Provoz

Centrální sterilizace

tel.: +420 318 841 538

Stravovací provoz

tel.: +420 318 841 554
zdenka.kucharova@mediterra.cz