POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Podání stížnosti
Kontaktní formulář

Vyplňte a odešlete prosím tento formulář, budeme Vás kontaktovat.

Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Text zprávy
Dnes je který den v týdnu?
(např. pondělí)
podtržené položky jsou povinné!

Souhlas se zpracováním údajů

Podání stížnosti

Proti postupu Nemocnice Sedlčany, provozované společností MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost:

  • pacient,
  • zákonný zástupce pacienta,
  • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo
  • osoba zmocněná pacientem.

Stěžovatel má povinnost prokázat svoji totožnost a skutečnost, že je stěžovatelem dle § 93 z.č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění.

Ústní stížnost lze podat primáři oddělení, vedoucímu lékaři nebo jinému vedoucímu zaměstnanci. Mimo pracovní dobu přijímá ústní stížnosti lékař ÚPS pracoviště, kam se stěžovatel dostavil. Podacím místem pro podání písemné stížnosti je recepce Nemocnice Sedlčany. Zaměstnanec recepce stížnost předá lékařskému řediteli.

Stížnost lze zaslat písemně poštou na adresu:

MUDr. Sergej Jurčenko
lékařský ředitel
Nemocnice Sedlčany
MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o.
Tyršova 161
264 01 Sedlčany

Písemnou stížnost lze podat i v elektronické podobě. Nemocnice Sedlčany zajišťuje nepřetržité přijímání informací na těchto webových stránkách (e-mail: info.sed@mediterra.cz). Písemnou stížnost lze podat i faxem na tel. č. 318 841 516

Písemná stížnost by měla obsahovat:

  • podstatné skutkové okolnosti, které vedou ke stížnosti, včetně uvedení názvů pracovišť popřípadě i jmen osob, kterých se stížnost týká,
  • jméno a příjmení stěžovatele, bydliště nebo doručovací adresu stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, e-mailová adresa),
  • vlastnoruční podpis stěžovatele u písemné stížnosti.

Přijetí stížnosti bude potvrzeno stěžovateli do 5 dnů od jejího doručení. Stížnost bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů v souladu s § 93 odst. 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb. (Zákon o zdravotních službách).

Pokud osoba, která podala Nemocnici Sedlčany stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který Nemocnici Sedlčany udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň uvede důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem (Nemocnice Sedlčany).

Pokud jste s naší prací byli spokojeni, budeme rádi, když nás o tom rovněž budete informovat písemně na stejná podací místa. Děkujeme.