POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Informace  »  Pro pacienty  »  Regulační poplatky

Regulační poplatky

Změna od 1.1.2016 ve výběru regulačních poplatků za pohotovostní službu ve výši 90,- Kč.

Podle vyhlášky 350/2015 - novela sazebníku výkonů - platné od 1.1.2016 hradí pacienti poplatek za využití pohotovostní služby v částce 90,- vždy V ČASE MIMO PRAVIDELNOU ORDINAČNÍ DOBU POSKYTOVATELE.
Ordinanční hodiny ambulancí jsou k dispozici na webu nemocnice.

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA JE ZPOPLATNĚNA TAKTO:

  • VE VŠEDNÍ DNY MIMO PRAVIDELNOU ORDINAČNÍ DOBU AMBULANCE
  • O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH CELÝCH 24 HODIN

Použití vybraných poplatků
Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci zdravotnického zařízení.

Přehled regulačních poplatků

  • 90,-Kč - za pohotovostní službu (pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce). V případě hospitalizace se úhrada 90,- Kč nepožaduje. 


Výběr regulačních poplatků v Nemocnici Sedlčany je prováděn následujícími způsoby:

  1. výber poplatků v ambulanci

Pohotovostní služba

  1. Pro návštěvou ambulance v době pohotovosti si zakupte poukázku na ambulantní vyšetření v automatu nebo na recepci v hodnotě 90,-Kč.
  2. Tuto poukázku odevzdáte při vyšetření lékařem na ambulanci. V případě, že budete potřebovat potvrzení o úhradě poplatku, zdravotnický personál Vám jej na požádání vyhotoví.
  3. Pokud poukázku nevyužijete a to z jakýchkoliv důvodů, můžete ji uplatnit při Vaší příští návštěvě nemocnice po dobu její platnosti nebo Vám bude poplatek proti nepoškozenému kuponu na pokladně společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. vrácen.
  4. Pokud si poukázku předem nezakoupíte, můžete být rovněž vyšetřeni. V tom případě můžete uhradit poplatek přímo v ambulanci nebo Vám zdravotnický personál před opuštěním ordinace vytiskne a předá předpis úhrady poplatku. S tímto dokumentem se můžete odebrat k recepci nemocnice a poplatek uhradit v hotovosti, případně platební kartou nebo jej uhradit bankovním převodem.
  5. Pokud v jednom dni absolvujete více ambulantních vyšetření v době pohotovosti, budeme nuceni vyžadovat úhradu poplatku na každém z nich. Za samostatné vyšetření se však nepovažuje, pokud budete odesláni např. na rentgenové vyšetření, odběr krve a podobně.
  6. Vystavíme Vám kdykoliv v průběhu roku na požádání (a po prokázání totožnosti) celkový přehled o uhrazených poplatcích od začátku roku, který pak můžete použít pro doložení jejich výše pro Vaši zdravotní pojišťovnu.