POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Zdravotnické služby  »  Ambulantní péče  »  Soukromé odborné ambulance

Soukromé odborné ambulance

Rychlé odkazy
Neurologická Dermatologická Oční ORL RevmatologickáOrtopedickáPsychiatrická ambulancePsychologická poradna

Neurologická ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý    
Středa 08:00 - 12:00  
Čtvrtek    
Pátek    


Lékař
MUDr. Bedřich Rýdl

Kontakty
Tel.: +420 318 841 503

Umístění
1. patro polikliniky

 

Dermatologická ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý 08:30 - 12:00
12:30 - 14:30
 
Středa    
Čtvrtek

08:30 - 12:00
12:30 - 14:30

 
Pátek    


Lékař
MUDr. Kateřina Starková

Kontakty
Tel.: +420 318 841 504

Umístění

 

Oční ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí 08:00 - 13:00 MUDr. Jana Slabá - jen sudé týdny
Úterý 07:00 - 14:30 MUDr. Jana Slabá
Středa 07:00 - 14:30 MUDr. Jana Slabá
Čtvrtek 07:00 - 14:30 MUDr. Jana Slabá
Pátek 08:00 - 10:00 MUDr. Jana Slabá - pouze objednané speciální vyšetření


Lékař
MUDr. Jana Slabá

Kontakty
Tel.: +420 318 841 502

Umístění
2. patro polikliniky

 

ORL ambulance

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý 08:00 - 08:30
08:30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
odběry, stěry, injekce
akutní pacienti
objednaní
polední pauza
objednaní
Středa 08:00 - 12:00 pouze objednaní na audiometrii (není přítomen lékař)
Čtvrtek 08:00 - 08:30
08:30 - 10:00
10:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:30
odběry, stěry, injekce
akutní pacienti
objednaní
polední pauza
objednaní
Pátek    


Lékař
MUDr. Zuzana Ferrová

Kontakty
Tel.: +420 318 841 517
Web: www.zuzanaferrova.cz

Umístění
2. patro polikliniky

 

Revmatologická ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý    
Středa 08:30 - 15:30  
Čtvrtek    
Pátek    


Lékař
MUDr. Jarmila Pracná

Kontakty
Tel.: +420 318 841 501

Umístění
1. patro polikliniky naproti laboratoři

 

Ortopedická ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý 08:00 - 12:30
13:30 - 15:00
bez objednání 
Středa    
Čtvrtek 12:00 - 15:00  podologická poradna
Pátek    


Lékař
MUDr. Martin Zahradník

Kontakty
Tel.: +420 318 841 503

Umístění
1. patro polikliniky 

 

Psychiatrická ambulance

Ordinační hodiny

  Ordinační doba  
Pondělí    
Úterý 09:00 - 16:00 dle objednání 
Středa    
Čtvrtek    
Pátek    


Lékař
MUDr. Patrik Grexa

Sestra
Věra Perglová

Kontakty (i pro objednání)
Mob.: +420 734 309 830
Tel.: +420 318 841 501

Umístění
1. patro polikliniky naproti laboratoři

 

Psychologická poradna

Psychologie zajišťuje diagnostickou, léčebnou, preventivní péči ve svém oboru. Poskytuje konzultace pro hospitalizované klienty a jejich příbuzné a blízké.
Ambulantní péče je k dispozici na objednání na níže uvedených kontaktech, ambulance se nachází 400 m od nemocnice na adrese: Primáře Kareše 405, Sedlčany.

Náplň činnosti v rámci lůžkové péče

 • Konziliární činnost
  Vyšetření v průběhu hospitalizace při indikaci lékařem, posouzení zdravotního stavu z hlediska diferenciální diagnostiky
 • Krizová intervence
  Každý člověk se pochopitelně může ocitnout v situaci, která vyčerpá jeho zdroje a možnosti zvládání. Příčiny jsou velmi rozmanité, v poslední době jako nejčastější spouštěče sledujeme nemoc, dlouhodobý stres často spojený s pracovními nároky a též nezaměstnaností, pracovní přetížení, konflikty v rodině. Je užitečné zdůraznit, že návštěva poradny není projevem slabosti ani neschopnosti zvládat vlastní život.
 • Spolupráce s příbuznými klientů
  Při dlouhodobých a vážných onemocněních, kdy je též nutné respektovat moc času, považujeme za žádoucí věnovat péči i rodinným příslušníkům, mají-li o ni zájem. Péče a starost o nemocného blízkého člověka je nesmírně náročným posláním, které si žádá víc sil, než se zpočátku zdá nebo než si kdokoli dokáže představit. Nevýjimečný bývá i rozvoj deprese u pečujících osob. Poradna nabízí provázení příbuzným a blízkým osobám pacientům, předává zkušenosti jiných, umožňuje sdílení.

Náplň činnosti v rámci ambulantní péče

 • Psychodiagnostická vyšetření – dospělí a děti
  Cílem vyšetření není najít patologické procesy a „chyby“ (je např. nedílnou součástí vyšetření pracovní způsobilosti řidičů, používá se v personalistice při výběru zaměstnanců), ale pojmout osobnost, chování, prožívání, myšlení jako celek, zdůraznit potenciál a zdroje člověka.
  Je možné představit si je jako mapu, z níž mnohé vyčteme, má svou historii a zároveň nám nabízí další možnosti. Vyšetření provádíme na doporučení lékařů i na přání klientů.
  U dětí je na základě vybavení poradny diagnostickými metodami možné realizovat komplexní vyšetření od 6 let. 
 • Konzultační, poradenská a psychoterapeutická spolupráce s klienty
  Tato spolupráce není omezena věkem klientů. Dominantou je práce v kontextu rodinné terapie, celkový přístup je eklektický, tj. využívající různé metody a možnosti podle potřeb klientů a teoretického a praktického zázemí psycholožky.
  Spolupráce nemusí být vždy dlouhodobá, vychází ze vzájemné dohody. Počet setkání není předem daný a opět vychází z potřeb klienta, jeho možností a situace. 
 • Krizová intervence 
 • Psychodiagnostická vyšetření pro účely posudkové péče
  Jedná se o specificky zaměřené psychodiagnostické vyšetření pro potřeby sociální správy (nejčastěji při podání žádosti o invalidní důchod). 
 • Následná ambulantní spolupráce s hospitalizovanými klienty
  S některými klienty po konziliárním vyšetření během hospitalizace navazujeme ambulantní spolupráci. Zpravidla tomu tak bývá v situacích, kdy se potíže zasahující do psychického stavu staly příčinou či jednou z příčin hospitalizace. 

Jak probíhá spolupráce
Spolupráce při poradenství se vždy řídí potřebami, přáními a zakázkou klientů. Někomu stačí jediná konzultace, jiný klient dochází delší dobu.
Sezení trvá zpravidla hodinu (kromě diagnostického vyšetření, které je několikahodinové), pracuje systémem objednávek, aby měl každý klient bezpečný prostor a čas vyhrazený pro sebe. Sezení nemá předem daný obsah ani strukturu. Lidé mívají starost, že nebudou umět všechno říct, že se nebudou umět správně vyjádřit. Průběh setkání je však v naší kompetenci, od klientů nečekáme přesný popis obtíží, pečlivě sdělený životopis ani detailní analýzy jakýchkoli témat a podobně. Aktuální či klíčové téma si vždy najde prostor a mnohdy k tomu není třeba mnoha slov. Způsob práce nevychází pouze z takzvaného „povídání“, ale pracuje metodami v souladu s odbornými kompetencemi psycholožky s plným respektem k možnostem klientů.
Můžeme vám též doporučit i zapůjčit literaturu k tématu, předat kontakty a odkazy na specializovaná pracoviště, poskytnout či zajistit informace, které klienti potřebují k rozhodnutí ohledně dalšího postupu atd.

Psycholožka
PhDr. Dagmar Brejlová

Kontakty
Tel.: +420 607 575 073
E-mail: dagmar.brejlova@mediterra.cz
Web: http://www.brejlova.cz 

Užitečné odkazy pro akutní situace

KRIZOVÁ CENTRA
Centrum sociálních služeb Praha
telefonicky - nonstop linka důvěry: 222 580 697
osobně - nonstop krizové centrum: 222 586 768 (návštěva možná i bez tel. objednání)
adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3-Žižkov
chat-pomoc na adrese www.chat-pomoc.cz , Po, Čt, So 15−21 h, Út, St 9−21 h, Pá, Ne není
Dětské krizové centrum (zařízení v ČR specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných)
V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle 261 01, 141 00
tel.: 241 480 511, e-mail: dkc@ditekrize.cz
NONSTOP telefon linky důvěry: 2 41 48 41 49, e-mail: problem@ditekrize.cz

PSYCHIATRIE
Clinterap Benešov: www.clinterap.cz

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Bílý kruh bezpečí, tel.: 257 317 100, e-mail: bkbpraha@bkb.cz, www.bkb.cz, NONSTOP linka: 257 317 110
DONA linka: nonstop telefonická pomoc osobám ohroženým domácím násilím: www.donalinka.cz, tel.: 2 51 51 13 13

OBČANSKÁ PORADNA
Občanská poradna REMEDIUM: podpora a pomoc v psychosociální oblasti
Křišťanova 15, 130 00 Praha 3
tel.: 272 743 666, 605 284 737, remedium@remedium.cz , www.remedium.cz