POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Následná ošetřovatelská péče

Oddělení následné ošetřovatelské péče

Oddělení následné ošetřovatelské péče poskytuje ústavní péči zaměřenou na doléčení či ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientů s dlouhodobými chorobami.

Pacienti jsou přijímáni z akutních oddělení nemocnic v Sedlčanech, Příbrami a Benešově, dále pak na doporučení praktických lékařů a ambulantních specialistů. Na oddělení ošetřujeme stavy po úrazech, operacích, s chronickými kožními defekty, po cévních mozkových příhodách, po interních hospitalizacích,dále pacienty imobilní, inkontinentní, s nutností výživy sondou, pacienty s demencí a v neposlední řadě i pacienty v terminálním stadiu onemocnění.

Oddělení má 38 lůžek na 2 stanicích. Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Přednosta oddělení
MUDr. Ivan Stolařík
Tel.: +420 318 841 541
E-mail: ivan.stolarik@mediterra.cz

Lékaři
MUDr. Ivan Stolařík
MUDr. Renata Zelenková

Vrchní sestra - stanice NP 1
Marie Hřebejková
Tel.: +420 318 841 541
E-mail: marie.hrebejkova@mediterra.cz

Vrchní sestra - stanice NP 2
Lenka Marešová
Tel.: +420 318 841 522
E-mail: lenka.maresova@mediterra.cz

Kontakty
Tel.: +420 318 841 541
Fax: +420 318 841 516

Umístění
1. stanice - přízemí lůžkové části nemocnice
2. stanice - 1. patro lůžkové části nemocnice