POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Zdravotnické služby  »  Lůžková péče  »  Následná intenzivní péče (NIP)

Oddělení následné intenzivní péče (NIP)

Pracoviště následné intenzivní péče (NIP) slouží k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci kritického stavu, jsou však dosud závislí na podpoře základních životních funkcí, typicky na umělé plicní ventilaci. Nejčastěji se jedná o pacienty, u kterých selhaly pokusy o odpojení od UPV na ARO či JIP. Péče NIP je poskytována podle Zákona č. 372/2011, § 9, odst. 2), písm. c).

Hlavním posláním pracovišť NIP je rychlé a bezpečné odpojení pacienta od UPV, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče DIOP, standardní oddělení následné nebo dlouhodobé lůžkové péče či propuštění do domácí péče včetně případů s nutnosti domácí plicní ventilaci (DUPV).

Oddělení má 17 lůžek na 2 stanicích. Lékařská péče je zajištěna vizitami lékaře, dále je dostupná široká konsiliární péče například interní, chirurgická, ortopedická, neurologická, nefrologická, urologická, rehabilitační, psychologická.

Primář oddělení
prim. MUDr. Sergej Jurčenko
Tel.: +420 318 841 584
E-mail: sergej.jurcenko@mediterra.cz

Vedoucí lékař NIP 1
MUDr. Ivan Šedivý
Tel.: +420 318 841 585, 557
E-mail: ivan.sedivy@mediterra.cz

Vedoucí lékař NIP 2
MUDr. Pavel Kastner
Tel.: +420 318 841 532, 557
E-mail: pavel.kastner@mediterra.cz

Lékaři
MUDr. Hana Čermáková
prim. MUDr. Sergej Jurčenko
MUDr. Pavel Kastner
MUDr. Petr Svatek
MUDr. Ivan Šedivý

Externí lékaři
MUDr. Ing. Vladimír Dvořák
MUDr. Jiří Pokorný
MUDr. Dana Sládková

Vrchní sestra NIP 1
Květuše Havlová
Tel.: +420 318 841 586
E-mail: kveta.havlova@mediterra.cz

Vrchni sestra NIP 2
Bc. Miroslava Kudrnová
Tel.: +420 318 841 542
E-mail: miroslava.kudrnova@mediterra.cz

Kontakty
Tel.: stanice NIP 1 +420 318 841 587, 588
Tel.: stanice NIP 2 +420 318 841 531, 532
Fax: +420 318 841 516
e-mail: nip.sed@mediterra.cz

Umístění
stanice NIP 1 - přízemí lůžkové části nemocnice
stanice NIP 2 - 1. patro lůžkové části nemocnice