Nemocnice Sedlčany  »  Zdravotnické služby  »  Ambulantní péče  »  Interna / Diabetologie

Interní a diabetologická ambulance

Interní ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu chorob interního lékařství u pacientů starších 18ti let.

Provádíme základní interní vyšetření, EKG, předoperační vyšetření a vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu.

Zajišťujeme dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) zdravotního stavu pacientů s některými skupinami chorob vnitřního lékařství (např. ischemická choroba srdeční, stav po srdečním infarktu, arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie atd.).

Diabetologická ambulance se specializuje na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu.

Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Provádíme edukaci o životosprávě, pohybovém režimu, užívání léků, aplikaci insulinu a selfmonitoringu pomocí glukometru.

Ordinační hodiny interní a diabetologické ambulance

  Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 - 11:30
13:00 - 15:00
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (ECHO)
Pondělí 08:30 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT / DIA)
Úterý 12:30 - 15:00 MUDr. Milan Hrubý (Poradna pro podporu výživy)
Úterý 12:45 - 15:00 MUDr. Otakar Kuklík (INT)
Úterý 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (ECHO / Předoper. vyš.)
Středa 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT / DIA)
Čtvrtek 07:30 - 11:30
13:00 - 15:00
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (INT / DIA)
Čtvrtek 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (ECHO / Předoper. vyš.)
Pátek 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT)


V ordinaci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. Pacienti se mohou objednat v pracovních dnech od 7:00-15:00 hod na telefonním čísle 318 841 564 nebo u sestry přímo v interní / diabetologické ambulanci.

Vedoucí lékař ambulancí interních oborů
prim. MUDr. Karolína Hlavová

Lékaři
prim. MUDr. Libuše Kvasničková
MUDr. Otakar Kuklík
MUDr. Milan Hrubý

Vedoucí sestra ambulancí interních oborů
Dana Havrlová

Sestry
Miloslava Šimková

Kontakty
Tel.: +420 318 841 564, 565
Fax: +420 318 841 516
 
Umístění
1. patro polikliniky