Nemocnice Sedlčany  »  Zdravotnické služby  »  Ambulantní péče  »  Interna / Diabetologie

Interní a diabetologická ambulance

Interní ambulance se specializuje na prevenci, diagnostiku a léčbu chorob interního lékařství u pacientů starších 18ti let.

Provádíme základní interní vyšetření, EKG, předoperační vyšetření a vyšetření před nástupem na lázeňskou léčbu.

Zajišťujeme dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) zdravotního stavu pacientů s některými skupinami chorob vnitřního lékařství (např. ischemická choroba srdeční, stav po srdečním infarktu, arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie atd.).

Diabetologická ambulance se specializuje na diagnostiku, edukaci, léčbu a dlouhodobé sledování (dispenzarizaci) pacientů s diabetes mellitus (úplavicí cukrovou) 1. a 2. typu.

Ve spolupráci s řadou dalších oborů (neurologie, oční, cévní, chirurgie) zajišťujeme prevenci a včasnou diagnostiku a léčbu časných i pozdních komplikací tohoto onemocnění.

Provádíme edukaci o životosprávě, pohybovém režimu, užívání léků, aplikaci insulinu a selfmonitoringu pomocí glukometru.

Ordinační hodiny interní a diabetologické ambulance

  Ordinační hodiny Lékař
Pondělí 07:30 - 11:30
13:00 - 15:00
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (ECHO)
Pondělí 08:30 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT / DIA)
Úterý 07:30 - 11:30
13:00 - 15:00
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (INT / DIA)
Úterý 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (ECHO / Předoper. vyš.)
Středa 08:00 - 09:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT / DIA)
Čtvrtek 07:30 - 11:30
13:00 - 15:00
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (INT / DIA)
Čtvrtek 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (ECHO / Předoper. vyš.)
Pátek 08:00 - 12:00
12:30 - 15:00
prim. MUDr. Karolína Hlavová (INT)


V ordinaci je zaveden objednávkový systém na základě doporučení praktického lékaře nebo lékaře jiné odbornosti. Pacienti se mohou objednat v pracovních dnech od 7:00-15:00 hod na telefonním čísle 318 841 564 nebo u sestry přímo v interní / diabetologické ambulanci.

Vedoucí lékař ambulancí interních oborů
prim. MUDr. Karolína Hlavová (interna)

Lékaři
prim. MUDr. Libuše Kvasničková (interna / diabetologie)

Vedoucí sestra ambulancí interních oborů
Dana Havrlová

Sestry
Miloslava Šimková

Kontakty
Tel.: +420 318 841 564, 565
Fax: +420 318 841 516
 
Umístění
1. patro polikliniky