Regulační poplatky

 

Změna od 1.1.2016 ve výběru regulačních poplatků za pohotovostní službu ve výši 90,- Kč.

Podle vyhlášky 350/2015 – novela sazebníku výkonů – platné od 1.1.2016 hradí pacienti poplatek za využití pohotovostní služby v částce 90,- vždy V ČASE MIMO PRAVIDELNOU ORDINAČNÍ DOBU POSKYTOVATELE.
Ordinanční hodiny ambulancí jsou k dispozici na webu nemocnice.

 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA JE ZPOPLATNĚNA TAKTO:

 • VE VŠEDNÍ DNY MIMO PRAVIDELNOU ORDINAČNÍ DOBU AMBULANCE
 • O VÍKENDECH A SVÁTCÍCH CELÝCH 24 HODIN

 

Použití vybraných poplatků

Vybrané poplatky musí být použity na provoz a modernizaci zdravotnického zařízení.

 

Přehled regulačních poplatků

 • 90,-Kč – za pohotovostní službu (pacient uhradí jedenkrát 90,- Kč v rámci jednoho zdravotnického zařízení a není rozhodující, zda mu bude poskytnuto jedno nebo více klinických vyšetření, či zda je např. pouze aplikována injekce). V případě hospitalizace se úhrada 90,- Kč nepožaduje.

 

Výběr regulačních poplatků v Nemocnici Sedlčany je prováděn následujícími způsoby:

 1. výběr poplatku v recepci nemocnice (možnost platby platební kartou)
 2. výběr poplatků v automatu
 3. výber poplatků v ambulanci

 

Pohotovostní služba

 1. Pro návštěvou ambulance v době pohotovosti si zakupte poukázku na ambulantní vyšetření v automatu nebo na recepci v hodnotě 90,-Kč.
 2. Tuto poukázku odevzdáte při vyšetření lékařem na ambulanci. V případě, že budete potřebovat potvrzení o úhradě poplatku, zdravotnický personál Vám jej na požádání vyhotoví.
 3. Pokud poukázku nevyužijete a to z jakýchkoliv důvodů, můžete ji uplatnit při Vaší příští návštěvě nemocnice po dobu její platnosti nebo Vám bude poplatek proti nepoškozenému kuponu na pokladně společnosti MEDITERRA-Sedlčany, s.r.o. vrácen.
 4. Pokud si poukázku předem nezakoupíte, můžete být rovněž vyšetřeni. V tom případě můžete uhradit poplatek přímo v ambulanci nebo Vám zdravotnický personál před opuštěním ordinace vytiskne a předá předpis úhrady poplatku. S tímto dokumentem se můžete odebrat k recepci nemocnice a poplatek uhradit v hotovosti, případně platební kartou nebo jej uhradit bankovním převodem.
 5. Pokud v jednom dni absolvujete více ambulantních vyšetření v době pohotovosti, budeme nuceni vyžadovat úhradu poplatku na každém z nich. Za samostatné vyšetření se však nepovažuje, pokud budete odesláni např. na rentgenové vyšetření, odběr krve a podobně.
 6. Vystavíme Vám kdykoliv v průběhu roku na požádání (a po prokázání totožnosti) celkový přehled o uhrazených poplatcích od začátku roku, který pak můžete použít pro doložení jejich výše pro Vaši zdravotní pojišťovnu.