POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Úvod
Anketa
Líbí se vám možnost bezplatného připojení k internetu v nemocnici?

Poplatek za ubytovací služby na odděleních NP a DIOP

S účinností od 20.3.2018 byl zaveden poplatek ve výši 80 Kč za každý započatý den hospitalizace na odděleních NP (následné péče) a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče).
K tomuto opatření přistoupila naše nemocnice jako jeden z posledních poskytovatelů tohoto typu zdravotní péče.
Důvodem zavedení poplatku je zvyšující se poptávka po nadstandardních a doprovodných službách, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Naši klienti mají na každém oddělení k dispozici knihy a společenské hry, mohou využívat různé rekondiční pomůcky, umožňujeme zapojení do skupinových her, které pořádá ošetřující personál.
Na žádost klienta dále zajištujeme doplňkové služby typu péče o tělo, drobné nákupy nebo administrativní poradenství.
Standardem jsou elektricky polohovatelná lůžka, TV, rozhlas a WIFI jsou taktéž samozřejmostí.
Tímto krokem budeme schopni i do budoucna garantovat vysokou kvalitu poskytované doplňkové péče a zajistit tak našim klientům pohodlný, spokojený a důstojný pobyt.