POUŽÍVÁNÍ COOKIES
Používáme cookies, abychom personalizovali obsahy a reklamy a mohli také lépe porozumět tomu, jak je naše stránka využívána.
Kliknutím na „PŘIJMOUT“ souhlasíte s používáním cookies. Klikněte zde, pokud chcete vypnout některé cookies.
Nemocnice Sedlčany  »  Úvod
Anketa
Líbí se vám možnost bezplatného připojení k internetu v nemocnici?

Vyjádření ředitele MUDr. Romana Vanžury k situaci na interním oddělení Nemocnice Sedlčany

V souvislosti s přerušením provozu interního oddělení Nemocnice Sedlčany se objevilo mnoho komentářů, reakcí a informací, které jsou velmi často nepřesné, zavádějící a podávané bez znalosti věcí a souvislostí. Proto bych se chtěl pokusit některé z nich uvést na pravou míru a vysvětlit genezi celé situace a nastínit další možné varianty vývoje.

Sedlčanskou nemocnici provozuje společnost MEDITERRA-Sedlčany s. r. o. od roku 2001, kdy ji převzala od města. Od roku 2008 je pak společnost součástí zdravotnického holdingu VAMED Mediterra a. s. Kromě dalších oddělení a ambulancí je součástí nemocnice interní oddělení s 30 standardními lůžky, 4 lůžky jednotky intenzivní péče, interní a diabetickou ambulancí. K zajištění provozu tohoto oddělení je potřeba minimálně 7 lékařů s interní odborností, z toho 5 musí mít interní atestaci.

Od počátku roku 2015 jsme se opakovaně potýkali s tím, že mladí lékaři po složení atestace odcházeli na pracoviště vyššího typu nebo do soukromých ambulancí – za poslední 3 roky prošlo oddělením celkem 17 lékařů, ale jejich odchody se nám dlouho dařilo nahradit novými lékaři. Kritická situace nastala v dubnu 2016, kdy odešel dlouholetý primář interního oddělení na vedoucí pozici do fakultní nemocnice a nedařilo se najít za něho náhradu. Na přechodnou dobu nám vypomohla spřátelená holdingová nemocnice na Malvazinkách, která nám na 5 měsíců zapůjčila kvalifikovaného primáře. V této době se nám podařilo získat novou primářku a dva mladé lékaře z Ukrajiny.

Z údajů České internistické společnosti vyplývá, že pro lůžkové interní oddělení naší velikosti je odpovídající spádová oblast minimálně 50 tisíc obyvatel a Sedlčansko má necelých 30 tisíc. Takže i přesto, že jsme lékařům poskytovali maximální podporu a podmínky pro práci (nadstandardní platy ve srovnání s okolními nemocnicemi, ubytování, uvolňování na všechny potřebné stáže, kurzy a školení – během 3 let 3 lékaři složili atestaci a další dva absolvovali odbornou zkoušku – interní kmen), nebyla pro ně práce na sedlčanské interně atraktivní a dostatečně motivující. Nemají u nás přístup k zajímavým akutním případům ani k moderním diagnostickým a léčebným metodám, a tak nemají možnost dále odborně růst. Nemohu zde nezmínit fakt, že na celou situaci má také vliv systémový problém s nedostatkem lékařů, na který je již několik let upozorňováno. V České republice chybí minimálně 1 000 lékařů. Tento stav bude trvat ještě několik let a bohužel se bude spíše zhoršovat.

Situace eskalovala v říjnu 2016, kdy nám dalo výpověď 5 lékařů k 31. 12. 2016, takže na celou internu zůstala sama primářka společně s bývalou primářkou, která je v důchodovém věku a pracuje pouze na částečný úvazek. Ihned jsme začali intenzivně shánět náhradu, ale když bylo v druhé polovině listopadu jasné, že se nám lékaře sehnat nepodaří, museli jsme přistoupit k přerušení provozu lůžkového oddělení. Za dané personální situace nejsme schopni zajistit ani minimální úroveň péče.

Informaci jsme všem zainteresovaným zaslali dopisem ze dne 23. 11. 2016 – městu, krajskému úřadu, praktickým lékařům, záchranné službě, zdravotním pojišťovnám… Tady musím opravit pana starostu Buriana – naše schůzka se odehrála 4. 11. a ne 24., jak zmínil ve svém prohlášení. Osobně jsem ho informoval o nastalé situaci dne 5. 12. – bohužel dříve byl zaneprázdněn. Osobně jsem informoval i oba ředitele okolních nemocnic v Příbrami a Benešově a domluvili jsme se na zajištění péče o obyvatele Sedlčan a okolí.

Také Středočeský kraj zareagoval velmi rychle a operativně posílil výjezdovou skupinu záchranné služby v Sedlčanech. Současně svolal schůzku všech zainteresovaných, která se konala 23. ledna 2017 a měla za cíl zmapovat situaci a najít řešení pro zajištění odpovídající péče o občany Sedlčanska. Závěr této schůzky byl, že Oblastní nemocnice Příbram a Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje jsou připraveny a mají dostatečné kapacity na zajištění veškeré potřebné péče pro všechny občany. Současně společnost VAMED Mediterra dostala za úkol vypracovat několik variant dalšího fungování sedlčanské nemocnice a předložit je na dalším jednání 10. 2. 2017.